Met een nettowinst van 275 miljoen euro, goed voor een winst van 4,52 euro per aandeel, was 2018 met afstand het beste jaar in de geschiedenis van de hoogspanningsnetbeheerder Elia. De stijging van de vergelijkbare nettowinst met 38 procent was nog iets meer dan verwacht, dankzij sterke operationele resultaten en de bijdrage van het hogere belang in het Duitse dochterbedrijf 50Hertz. Vorig jaar voerde Elia zijn positie in 50Hertz op van 60 naar 80 procent. In België steeg de vergelijkbare winst met 17 procent, vooral door het rendement van de investeringen die zijn gedaan sinds 2016. De in Duitsland verdiende nettowinst klom met ruim de helft. De vergelijkbare nettowinst steeg er met 18,5 procent, maar dat is vooral een gevolg van de vrijgave van een voorziening.
...

Met een nettowinst van 275 miljoen euro, goed voor een winst van 4,52 euro per aandeel, was 2018 met afstand het beste jaar in de geschiedenis van de hoogspanningsnetbeheerder Elia. De stijging van de vergelijkbare nettowinst met 38 procent was nog iets meer dan verwacht, dankzij sterke operationele resultaten en de bijdrage van het hogere belang in het Duitse dochterbedrijf 50Hertz. Vorig jaar voerde Elia zijn positie in 50Hertz op van 60 naar 80 procent. In België steeg de vergelijkbare winst met 17 procent, vooral door het rendement van de investeringen die zijn gedaan sinds 2016. De in Duitsland verdiende nettowinst klom met ruim de helft. De vergelijkbare nettowinst steeg er met 18,5 procent, maar dat is vooral een gevolg van de vrijgave van een voorziening. Dankzij de continu betere resultaten is de winst per aandeel sinds 2010 zowat verdubbeld, zodat de waardering van het aandeel, ondanks de gestage hausse van de voorbije jaren, nog altijd heel fair mag heten. De vooruitzichten op lange termijn blijven onverminderd gunstig. De transitie naar hernieuwbare energie vergt grote investeringen in het hoogspanningsnet om de combinatie van de bevoorradingszekerheid en betaalbare elektriciteit te bewaken. In België heeft Elia vorig jaar 636 miljoen euro geïnvesteerd, dit jaar plant het voor 700 miljoen euro. Voor de periode 2020-2030 is een investeringsplan van 5 miljard euro voorgelegd aan de toezichthouder. In Duitsland heeft het bedrijf vorig jaar 491 miljoen euro in het hoogspanningsnet gestoken. Dit jaar staat voor 420 miljoen euro investeringen op het programma, iets minder dan verwacht. De ambitie van Duitsland om het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2030 op te trekken tot 65 procent, zal de volgende jaren nog meer in de kaart van 50Hertz spelen. Die investeringen zijn voor de winst van Elia heel belangrijk, omdat de winst wordt bepaald door de toezichthouder, waarbij een rendement op de investeringen gewaarborgd is. Hoe meer Elia investeert, hoe beter dat dus is voor de winst.Toch wordt 2019 geen jaar met nieuwe records voor Elia. Vooral de Duitse regulator is minder kwistig met de vergoeding voor de aandeelhouders. Het rendement op het eigen vermogen bij 50Hertz daalt naar 8 tot 10 procent, tegenover nog meer dan 12 procent vorig jaar. In België blijft het rendement op het eigen vermogen schommelen tussen 5 en 6 procent. Daarbij wordt rekening gehouden met een stabiele rente op Belgische overheidsobligaties, een stabiel regelgevend kader en een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro later dit jaar. De Belgische toezichthouder maakt het voor Elia financieel interessanter om zich met 40 in plaats van 33 procent eigen vermogen te financieren, vandaar dat de balans wordt versterkt met een kapitaalverhoging.Voor de hele groep verwacht het management dit jaar een rendement op het eigen vermogen van 7 à 8 procent, tegenover nog 10,04 procent in 2018. Dat zal zich onvermijdelijk vertalen in een lagere winst. Een rendement van 10 procent op een eigen vermogen van 2,7 miljard euro leverde vorig jaar een nettowinst op van 275 miljoen euro op, een rendement van 7,5 procent op een eigen vermogen van ongeveer 3,2 miljard euro een nettowinst van 250 miljoen euro. De terugval is in principe tijdelijk. Vanaf 2020 moet de winst opnieuw gestaag stijgen in het spoor van het investeringsprogramma. ConclusieDankzij de koersstijging van de voorbije maanden is de koers-winstverhouding van Elia opgelopen tot ongeveer 17, wat nog altijd heel fair is voor een aandeel met gunstige perspectieven op lange termijn. De tijdelijke winstdaling die dit jaar verwacht wordt, kan leiden tot een adempauze in de koersontwikkeling. Toch verdient dit aandeel een plaats als defensieve hoeksteen in elke portefeuille. Koopwaardig. Advies: kopenRisico: laagRating: 1AKoers: 63Ticker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,8 miljard euroK/w 2018: 14Verwachte k/w 2019: 17 Koersverschil 12 maanden: +20%Koersverschil dit jaar: +4%Dividendrendement: 2,6%