Engie kan de beleggers nog moeilijk verrassen. Ook in het derde kwartaal presteerde het Franse energiebedrijf zoals verwacht. De recurrente winst steeg met 9 procent, op basis van een stijging van de omzet met 9 procent. Dat liet Engie toe zijn prognoses voor dit jaar te bevestigen. De aandeelhouders mogen dit jaar een recurrente nettowinst van 2,5 à 2,7 miljard euro verwachten, of 1,05 euro per aandeel. Tegen de huidige beurskoers levert dat een aantrekkelijke waardering op. Met een koers-winstverhouding van 14 blijft Engie onterecht achter op het sectorgemiddelde van 15.
...

Engie kan de beleggers nog moeilijk verrassen. Ook in het derde kwartaal presteerde het Franse energiebedrijf zoals verwacht. De recurrente winst steeg met 9 procent, op basis van een stijging van de omzet met 9 procent. Dat liet Engie toe zijn prognoses voor dit jaar te bevestigen. De aandeelhouders mogen dit jaar een recurrente nettowinst van 2,5 à 2,7 miljard euro verwachten, of 1,05 euro per aandeel. Tegen de huidige beurskoers levert dat een aantrekkelijke waardering op. Met een koers-winstverhouding van 14 blijft Engie onterecht achter op het sectorgemiddelde van 15. Engie kan voorspelbare resultaten, en dus een beperkt risicoprofiel koppelen aan een beperkte winstgroei. Richting 2021 mikt het management op een toename van de bedrijfswinst met 6,5 à 8,5 procent per jaar. De markt neemt langzaam akte van die aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement, maar er is nog ruimte voor een verdere herwaardering van het aandeel.De resultaten van het derde kwartaal kregen zoals verwacht steun van de Belgische kerncentrales. Dankzij de betere beschikbaarheid van die centrales halveerde het verlies van 539 miljoen naar 239 miljoen euro over de eerste negen maanden van het jaar. Over heel 2019 zou het verlies zelfs met 70 procent afnemen. Als alles volgens plan verloopt, moeten de kerncentrales vanaf 2020 opnieuw een bijdrage aan de winst leveren. Engie kan de geproduceerde stroom bovendien tegen hogere prijzen verkopen. Dit jaar werd de productie nog tegen 36 euro per megawattuur verkocht, maar voor de helft van de stroom voor levering in 2021 is dat al 47 euro per megawattuur. Engie zet steeds meer in op de productie van groene stroom. De winstbijdrage van windmolens en andere hernieuwbare energie steeg in het derde kwartaal met 4 procent, ondanks de fikse daling van de stroomproductie van de Franse waterkrachtcentrales. Engie wil de vergroening van zijn productiepark voortzetten. Het verkocht dit jaar zijn belang van 69,1 procent in het Thaise Glow, dat vooral thermische centrales uitbaat. Het bedrijf wil ook zijn Duitse en Nederlandse steenkoolcentrales verkopen, zodat het aandeel van steenkool daalt naar 4 procent. Engie heeft de klimaattrein niet gemist. Een andere - en volgens het management tijdelijke - rem op de resultaten komt van de uitbating van de Franse aardgasnetwerken. Dat is belangrijk, omdat de uitbating van infrastructuurnetwerken goed is voor een kleine helft van de recurrente nettowinst van de groep. Vooral lagere gereguleerde tarieven voor aardgastransport en -opslag wogen op het resultaat, deels gecompenseerd door de eerste winstbijdrage van TAG, het Braziliaanse aardgasnetwerk dat Engie dit jaar overnam. De dienstverlening aan bedrijven en gezinnen blijft een groeimotor. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de winst met 6 procent, dankzij een stijgende verkoop van bijvoorbeeld oplossingen die klanten helpen om klimaatneutraal te worden. Een aandachtspunt is de opnieuw oplopende schuldenlast, al is er geen man overboord. De nettoschulden stegen met 3,4 miljard euro tot 26,7 miljard euro, onder meer omdat Engie dit jaar al voor 7 miljard euro heeft geïnvesteerd, waarvan 1,5 miljard euro vloeide naar de overname van TAG. De netto financiële schuld is zo opgelopen tot 2,7 keer de bedrijfscashflow, terwijl Enie mikt op een ratio van 2,5. ConclusieDe herwaardering van het aandeel is een oefening die te voet wordt afgelegd. Engie zal kwartaal na kwartaal moeten bewijzen dat het risicoprofiel gedaald is en dat de resultaten een beperkte maar gestage verbetering toelaten. Het voordeel is dat die oefening nog lang niet ten einde is en dus nog voldoende koersherstel mogelijk maakt om het koopadvies te bevestigen. Het dividendrendement van 5,5 procent biedt aantrekkelijk wachtgeld. Advies: kopenRisico: laagRating: 1AKoers: 14,25 euroTicker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 34,5 miljard euro K/w 2018: 14Verwachte k/w 2019: 14Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 5,5%