De Duitser Leo Apotheker, de voormalige topman van Hewlett-Packard, werd in 2011 nog verguisd toen hij het idee van een opsplitsing van het bedrijf opperde. Drie jaar later lijken de kaarten anders geschud en blijkt de splitsing toch een goed idee. De Amerikaanse technologiegroep zal zich in twee afzonderlijke bedrijven opsplitsen, waarbij het ene zich richt op de bedrijfsmarkt en het andere op de consumentenmarkt. De activiteiten die te maken hebben met hardware voor bedrijven (servers, opslag- en netwerksystemen), software en aanverwante diensten, worden ondergebracht in Hewlett-Packard Enterprise. Het bedrijfsonderdeel dat de productie en verk...

De Duitser Leo Apotheker, de voormalige topman van Hewlett-Packard, werd in 2011 nog verguisd toen hij het idee van een opsplitsing van het bedrijf opperde. Drie jaar later lijken de kaarten anders geschud en blijkt de splitsing toch een goed idee. De Amerikaanse technologiegroep zal zich in twee afzonderlijke bedrijven opsplitsen, waarbij het ene zich richt op de bedrijfsmarkt en het andere op de consumentenmarkt. De activiteiten die te maken hebben met hardware voor bedrijven (servers, opslag- en netwerksystemen), software en aanverwante diensten, worden ondergebracht in Hewlett-Packard Enterprise. Het bedrijfsonderdeel dat de productie en verkoop van pc's en printers voor de consumentenmarkt voor zijn rekening neemt, zal als HP Inc. door het leven gaan. Beide bedrijven hebben omzetmatig ongeveer hetzelfde gewicht, met 55,7 miljard USD voor HP Enterprise en 55,9 miljard USD voor HP Inc. De bedoeling van de operatie is om twee flexibelere bedrijven te creëren die sneller kunnen inspelen op de marktomstandigheden. HP legde de voorbije jaren vooral de nadruk op kostenbesparingen, waarbij meer dan 50.000 banen werden geschrapt. Daar komen er met de splitsing nog eens 5000 bij. De financiële positie van de groep is sterk verbeterd, maar de omzet bleef wel achteruit boeren. In de drie maanden tot 31 juli kon HP voor het eerst in twaalf maanden een bescheiden omzetgroei van 1,3% voorleggen. De scheiding zal pas eind volgend jaar worden voltooid, maar toch doen bestaande aandeelhouders er nu al goed aan om met de mogelijke fiscale aspecten rekening te houden. Die worden geregeld op basis van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB) en zijn afhankelijk van de precieze juridische structuur van de splitsing, waarover op dit moment nog onvoldoende details bekend zijn. Bij een gewone aandelensplitsing, waarbij de nieuwe aandelen in handen komen van de aandeelhouders van het oorspronkelijke bedrijf, is in principe geen roerende voorheffing verschuldigd. Dit is wel zo als de fiscus het nieuwe effect dat uit de splitsing ontstaat als een dividenduitkering beschouwt. Eerder dit jaar kregen de aandeelhouders van Google een onaangename boodschap toen bij de twee-voor-één-splitsing de nieuwe C-aandelen zonder stemrecht door de fiscus als dividend werden bestempeld, waarop dus roerende voorheffing moest worden betaald. Van de helft van de oorspronkelijke belegging werd een kwart afgeroomd, wat voor de aandeelhouders dus een fiscale last van 12,5% betekende. Of dit ook bij de splitsing van HP het geval zal zijn, is op dit moment nog onzeker, want de fiscus bekijkt naar eigen zeggen elk dossier afzonderlijk. Het gaat dus om een interpretatiekwestie. Zonder op de feiten te willen vooruitlopen, doen bestaande aandeelhouders die hun positie ook na de splitsing willen behouden er veiligheidshalve goed aan om die voor de operatie te verkopen en nadien (eventueel) terug te kopen. ConclusieHP bleek de voorbije jaren niet in staat om opnieuw met groei aan te knopen. Of de splitsing wel zoden aan de dijk zet, zal nog moeten blijken. Analisten en beleggers reageerden alvast enthousiast. Omwille van de onzekere vooruitzichten op operationeel vlak, gekoppeld aan het fiscale aspect, verlagen we het advies.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3B