De beter dan verwachte kwartaalcijfers van Royal Dutch Shell werden helemaal overschaduwd door de historische dividendverlaging. De energiereus had sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog het dividend niet meer verlaagd. Dat gebeurt in een klap met 66 procent van 47 naar 16 dollarcent per kwartaal. De raad van bestuur verdedigt de belissing door op het uitzonderlijke karakter van de huidige marktsituatie te wijzen. Ook de vraag naar ruwe olie daalde in 75 jaar niet meer zo hard. De dividendverlaging levert een besparing van bijna 10 miljard dollar op jaarbasis op.
...

De beter dan verwachte kwartaalcijfers van Royal Dutch Shell werden helemaal overschaduwd door de historische dividendverlaging. De energiereus had sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog het dividend niet meer verlaagd. Dat gebeurt in een klap met 66 procent van 47 naar 16 dollarcent per kwartaal. De raad van bestuur verdedigt de belissing door op het uitzonderlijke karakter van de huidige marktsituatie te wijzen. Ook de vraag naar ruwe olie daalde in 75 jaar niet meer zo hard. De dividendverlaging levert een besparing van bijna 10 miljard dollar op jaarbasis op. Over de inkoop van eigen aandelen werd al een slecht theater opgevoerd. De geplande aandeleninkopen werden verder gespreid in de tijd door de aankoopschijven te verlagen van 2,75 naar 1 miljard dollar per kwartaal, maar de communicatie daarover was erg wazig. Eind maart kwam er meer duidelijkheid. Shell besliste het inkoopprogramma voorlopig stop te zetten. Het wil nog meer besparen en zal de geplande kapitaaluitgaven (25 miljard dollar) met minstens 5 miljard dollar verminderen. Dat dreigt ten koste te gaan van het vervangen van de olie- en gasreserves. Ook de operationele uitgaven moeten met 3 tot 4 miljard dollar dalen. Beide maatregelen moeten samen 8 tot 9 miljard dollar opleveren. De geplande verkoop van overtollige activa gaat in principe door, maar het wordt in de huidige marktomstandigheden lastiger om een goede prijs te krijgen. Operationeel presteerde Shell boven de verwachtingen. De gemiddelde olieprijs lag tussen januari en maart nog op 50 dollar per vat. De echte impact van de prijsimplosie zal pas in het lopende kwartaal voelbaar zijn. De groepswinst daalde met 46 procent naar 2,86 miljard dollar, maar lag boven de verwachte 2,25 miljard. Bij zowel upstream (productie), downstream (raffinage) als de gasdivisie was er een winstdaling. De gasdivisie is het zorgenkind. Met de overname van BG Group voor 53 miljard dollar in 2015 zette Shell in op vloeibaar aardgas of lng in anticipatie op een hogere vraag, aantrekkende prijzen en een diversificatievoordeel. Die hogere vraag kwam er deels door een kleiner aandeel van nucleaire energie in Azië, maar de hogere prijzen niet. De lng-prijs daalde zelfs nog harder dan de prijs van ruwe olie. Al voor de coronacrisis nam de groei van de vraag af en stonden de prijzen onder druk door overproductie. Onlangs viel de lng-prijs terug naar minder dan 2 dollar per miljoen BtU, een historisch dieptepunt. De productiekosten inclusief het transport bedragen ruim het dubbele. De vrije kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op 12,1 miljard dollar. Shell beschikte eind maart over 20 miljard dollar aan liquiditeiten en een ongebruikte kredietlijn van 10 miljard dollar. De nettoschuld van de groep daalde op jaarbasis met 4,7 miljard dollar naar 74,4 miljard dollar. De schuldgraad nam licht af naar 28,9 procent tegenover nog 29,3 procent eind december. Dat is nog meer dan de interne doelstelling van 25 procent, maar het gaat de goede richting uit.ConclusieDe dividendverlaging kwam niet helemaal uit de lucht vallen, maar de omvang ervan wel. In combinatie met de gestaakte aandeleninkopen is dat een serieuze domper voor de aandeelhouders. Het illustreert dat de crisis in de energiesector erg diep zit. De historisch lage lng-prijzen zijn een bijkomende tegenvaller. Toch is het rendement nog altijd aardig en tegen 0,7 keer de boekwaarde is het aandeel goedkoop. Op korte termijn verwachten we een aanhoudend hoge volatiliteit, maar het huidige niveau is een interessant instapmoment als langetermijnbelegging.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,08 euroTicker: RDSA NAMarkt: Euronext AmsterdamISIN-code: GB00B03MLX29Beurskapitalisatie: 117,5 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 21,5Koersverschil 12 maanden: -43%Koersverschil sinds jaarbegin: -42%Dividendrendement: 3,9%