De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic kan terugblikken op een sterke eerste jaarhelft. De groepsomzet steeg in het tweede kwartaal tegenover vorig jaar met 37 procent tot 2,8 miljard dollar. Na zes maanden staat de teller op 5,1 miljard, een toename met 32,7 procent tegenover de eerste helft van 2020. De brutomarge steeg van 298,4 miljoen dollar naar 1,19 miljard, waarvan 752,7 miljoen in het tweede kwartaal. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) bedroeg in het tweede kwartaal 829 miljoen dollar (+116%) en klom in het eerste halfjaar 152 procent hoger tot 1,39 miljard. De recurrente nettowinst bedroeg in het tweede kwartaal 1,17 dollar per aandeel tegenover 1,01 dollar verwacht en 0,11 dollar vorig jaar. Na zes maanden is er een stijging van 5 dollarc...

De Amerikaanse meststoffengigant Mosaic kan terugblikken op een sterke eerste jaarhelft. De groepsomzet steeg in het tweede kwartaal tegenover vorig jaar met 37 procent tot 2,8 miljard dollar. Na zes maanden staat de teller op 5,1 miljard, een toename met 32,7 procent tegenover de eerste helft van 2020. De brutomarge steeg van 298,4 miljoen dollar naar 1,19 miljard, waarvan 752,7 miljoen in het tweede kwartaal. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) bedroeg in het tweede kwartaal 829 miljoen dollar (+116%) en klom in het eerste halfjaar 152 procent hoger tot 1,39 miljard. De recurrente nettowinst bedroeg in het tweede kwartaal 1,17 dollar per aandeel tegenover 1,01 dollar verwacht en 0,11 dollar vorig jaar. Na zes maanden is er een stijging van 5 dollarcent per aandeel naar 1,74 dollar.Hoewel de verkoopvolumes door operationele problemen 9 procent (potas) en 11 procent (fosfaatmeststoffen) lager uitvielen tegenover het tweede kwartaal van 2020, leidden fors hogere verkoopprijzen tot een stijging van de brutomarge per ton van 7 dollar naar 156 dollar voor de fosfaatmeststoffen en van 51 dollar naar 93 dollar voor potas.Wegens toenemende problemen met de instroom van zout afvalwater werd de productie via de eerste twee schachten in de Esterhazy-potasmijn in juni stopgezet, negen maanden eerder dan gepland. Om de productievermindering gedeeltelijk te compenseren wordt de productie in een andere potasmijn (Colonsay) weer opgestart. Tot eind maart 2022 zal de productiecapaciteit van potas op jaarbasis met 700.000 ton verminderen. Vanaf midden 2022 stijgt de capaciteit naar 12,5 miljoen ton. Wanneer de derde schacht in Esterhazy in 2022 op volle capaciteit zal produceren, verwacht Mosaic een daling van de kapitaalinvesteringen: van 1,2 miljard dollar in 2021 naar 800 miljoen tegen 2025. In combinatie met structurele kostenverbeteringen gaf dat ruimte om het brutojaardividend op te trekken van 20 naar 30 dollarcent per aandeel. Het plan is dat niveau aan te houden, en in goede tijden aan te vullen met extra vergoedingen. Dat laatste gebeurde onlangs door het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen van 1,5 miljard dollar, waarvan nog 700 miljoen nog niet was uitgevoerd, te vervangen door een nieuw programma van 1 miljard. Daarnaast zette Mosaic een eerste stap in het plan om de nettoschuld met 1 miljard dollar te verlagen, dankzij de vervroegde terugbetaling in augustus van een bedrijfsobligatie van 450 miljoen met vervaldatum november 2021. Op 30 juni bedroeg de nettoschuld 3,05 miljard dollar. Mosaic verwacht in het derde kwartaal een toename van de gemiddelde verkoopprijs tegenover het tweede kwartaal met 90 à 100 dollar per ton voor de fosfaatmeststoffen, mede dankzij importtarieven in de Verenigde Staten op gesubsidieerde invoer uit Marokko en Rusland. Voor potas wordt een stijging met 25 à 35 dollar per ton verwacht. Dat effect zal gedeeltelijk worden afgevlakt door productie- en logistieke problemen veroorzaakt door de orkaan Ida.ConclusieHet aandeel van Mosaic beweegt al enkele maanden zijdelings na een zeer sterke stijging. De aankondiging van BHP om door te gaan met de bouw van een nieuw gigantisch potasproject (Jansen) drukte onlangs het sentiment. De bevestigde invoertarieven voor gesubsidieerde import van fosfaatmeststoffen in de VS zorgen voor belangrijke steun, naast het aandeleninkoopprogramma en de gunstige vraag- en aanbodvooruitzichten. Het aandeel nadert belangrijke technische steunniveaus en noteert tegen nauwelijks 8 keer de verwachte winst voor 2022. We verhogen het advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 31,13 dollarTicker: MOS USISIN-code: US61945C1036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 11,83 miljard dollarK/w 2020: 37Verwachte k/w 2021: 7Koersverschil 12 maanden: +70%Koersverschil sinds jaarbegin: +35%Dividendrendement: 0,9%