IAMGold is een middelgrote goudproducent met de hoofdzetel in Canada en vijf operationele activa. Die produceerden in 2018 samen 882.000 troy ounce goud, ongeveer evenveel als een jaar eerder. De Essakane-mijn in Burkina Faso levert de grootste bijdrage (45%), gevolgd door Rosebel in Suriname (37%). Westwood in Canada tekende in het vierde kwartaal voor 12 procent. Het saldo komt van twee kleinere mijnen in Mali (Sadiola en Yatela).
...