4,11 USD - 1C
...

4,11 USD - 1CHet Canadese IAMGold (IAG) is actief op het Amerikaanse en Afrikaanse continent. De groep baat zelf 4 mijnen uit in Canada, Suriname en Burkina Faso en is samen met joint-venture partner Anglogold Ashanti ook in het West-Afrikaanse Mali actief. Daarnaast beschikt IAG over het Coté Lake-goudproject in de Canadese provincie Ontario. De reserves van Coté Lake worden begroot op meer dan 7 miljoen troy ounce. Toch is het nog niet helemaal zeker dat het project effectief ontwikkeld zal worden. Dit jaar wordt een voorlopige haalbaarheidsstudie afgewerkt, die in 2014 wordt gevolgd door een definitieve studie. Pas eind volgend jaar volgt de definitieve beslissing. Sowieso komt de commerciële productie er ten vroegste in 2017. Voorlopig komt de grootste bijdrage aan de groepsproductie van Rosebel in Suriname. Voor dit jaar wordt gerekend op 365.000 tot 385.000 troy ounce of ongeveer 40% van de totale output. Recentelijk werd de concessie voor de komende 40 jaar verlengd, zodat IAG nu werk kan maken van de geplande uitbreiding. Bij Essakane in Burkina Faso worden tijdelijk ertsen verwerkt met een lager goudgehalte, wat de productie drukt. De mijn staat dit jaar in voor 30% van de groepsproductie of 255.000 tot 275.000 troy ounce. Wat Sadiola betreft, wordt momenteel een afwachtende houding aangenomen. De mijn heeft een vrij hoge kostenstructuur en er liggen al geruime tijd uitbreidingsplannen op de plank, maar joint-venturepartner AngloGold is niet happig op extra investeringen. De Zuid-Afrikaanse groep wil de afhankelijkheid van het Afrikaanse continent verminderen en bijkomende middelen investeren in Sadiola past niet in dit plaatje. Anderzijds beseffen beide partners ook wel dat het klimaat momenteel niet gunstig is om de mijn te verkopen. Het aandeel van IAG in de totale productie van Sadiola zal dit jaar op ongeveer 125.000 tot 140.000 troy ounce uitkomen. Bij Westwood in Québec ging de productie in het eerste kwartaal van start met ertsen afkomstig van het naburige Mouska. In oktober start de eigenlijke commerciële productie (met eigen ertsen). Dit jaar zullen Westwood en Mouska 130.000 tot 150.000 troy ounce goud produceren. IAG mikt voor 2013 op een groepsproductie van 875.000 tot 950.000 troy ounce, tegenover 830.000 ounce vorig jaar. De totale productiekosten (exclusief afschrijvingen maar inclusief exploratie) liggen op groepsniveau tussen 1200 en 1300 USD. De uitbreidingsplannen van Niobec zitten ook voorlopig in de koelkast. De mijn produceert het zeldzame niobium, dat gebruikt wordt voor het maken van lichte en sterke staalsoorten. IAG wil eerst een partner vinden die de investering in de uitbreiding helpt dragen. Door de lagere productie, gekoppeld aan de daling van de goudprijs, dook de omzet 14% lager, naar 305,3 miljoen USD. De aangepaste nettowinst bleef steken op 57,7 miljoen USD, tegenover 91,6 miljoen USD een jaar eerder. IAG pakte uit met een programma dat de kosten met 100 miljoen USD moet verminderen. IAG beschikte op het einde van het eerste kwartaal over een netto cashpositie van 213 miljoen USD.De koers van IAG stond sinds eind 2008 niet meer zo laag. Dit heeft niets te maken met de operationele gang van zaken bij het bedrijf, maar wel alles met de goudprijs, die in USD al ruim een kwart lager noteert dan begin dit jaar en 35% onder de top van september 2011. Het break-evenniveau sluipt op die manier steeds dichterbij, wat weinig goeds voorspelt voor de winst van het lopende kwartaal. De waardering heeft een historisch dieptepunt van minder dan 0,4 keer de boekwaarde bereikt. Toch moeten we tot in den treure herhalen dat er zonder hogere goudprijs ook geen (duurzaam) stijgende koersen inzitten voor de mijnaandelen. De geplande kostenreducties zijn toe te juichen, maar zetten op korte termijn helaas geen zoden aan de dijk. IAG blijft vanuit fundamenteel oogpunt koopwaardig maar houd de positie voorlopig beperkt (rating 1C). Koopwaardig (beperkte positie)