IAMGold, met hoofdzetel in Canada, is een middelgrote goudproducent met een output van 806.000 ounce in 2015. De mijngroep kampt historisch met een vrij hoge kostenstructuur en reeg de voorbije jaren de verliezen aaneen. Het herstel van de goudprijs heeft IAMGold dan ook geen windeieren gelegd. Tussen de bodem en de top ging de koers dit jaar maal vijf. Tegenover de start van 2016 noteert het aandeel nu nog drie keer hoger.
...

IAMGold, met hoofdzetel in Canada, is een middelgrote goudproducent met een output van 806.000 ounce in 2015. De mijngroep kampt historisch met een vrij hoge kostenstructuur en reeg de voorbije jaren de verliezen aaneen. Het herstel van de goudprijs heeft IAMGold dan ook geen windeieren gelegd. Tussen de bodem en de top ging de koers dit jaar maal vijf. Tegenover de start van 2016 noteert het aandeel nu nog drie keer hoger.Dat IAMGold enkele jaren geleden niet in de problemen kwam, was te danken aan de verkoop van de niobiumactiviteit (supergeleidend metaal) in 2014. Die leverde meer dan 500 miljoen USD op, waarop IAMGold een tijd kon teren. De mijngroep heeft operationele activa in Canada, Suriname en West-Afrika. Momenteel levert de Essakane-mijn in Burkina Faso de grootste bijdrage aan de groepsproductie. Daarna volgen Rosebel (Suriname), Sadiola (Mali) en Westwood (Canada). De groepsreserves worden geschat op 7,7 miljoen ounce. Côté Gold in Ontario (Canada) is het meest vergevorderde ontwikkelingsproject. In het tweede kwartaal produceerden de mijnen van de groep gezamenlijk 197.000 ounce goud tegen een gemiddelde kostprijs van 1114 USD. De productieprognose voor het volledige boekjaar bedraagt 770.000 tot 800.000 ounce, wat een iets betere tweede jaarhelft impliceert. IAMGold hoopt tegen 2020 de kaap van 1 miljoen ounce te ronden. Voor de kosten werd een vrij brede prijsvork van 1000 tot 1100 USD vooropgesteld. Dat is vrij hoog in vergelijking met het sectorgemiddelde van 836 USD in het tweede kwartaal. IAMGold wil het kostencijfer tegen 2020 reduceren naar minder dan 950 USD. Essakane zal net iets minder dan de helft van de groepsproductie aanleveren. De mijn had in het tweede kwartaal een totale productiekostprijs van 1090 USD. Dit cijfer moet dalen als de mijn gedeeltelijk in de eigen energiebevoorrading kan voorzien. Daarvoor wordt een centrale op basis van zonne-energie gebouwd. Rosebel in Suriname zal dit jaar tussen 285.000 en 295.000 ounce goud aanleveren en de kostprijs lag in het tweede kwartaal op 1051 USD per ounce. Sadiola is een joint venture met Anglogold Ashanti. De output neemt er al jaren af en er zijn plannen om de levensduur van de mijn met tien jaar te verlengen. Westwood in Canada is de laatste nieuwkomer binnen de groep en heeft een levensduur van minstens twintig jaar. In 2016 zal de output nog beperkt blijven tot 50.000 tot 60.000 ounce. Zodra de mijn in 2019 op kruissnelheid is, moet dat oplopen tot 180.000 tot 200.000 per jaar. IAMGold boekte in het tweede kwartaal een bescheiden winst en heeft een goudprijs van boven 1300 USD nodig om rendabel te blijven. De groep gaf recent voor 230 miljoen USD nieuwe aandelen uit. Daarvan zal 146 miljoen USD worden gebruikt om de schulden terug te betalen. De totale schuld zal daardoor dalen naar 489,1 miljoen USD. De nettocashpositie van IAMGold loopt op naar 211 miljoen USD.ConclusieDoor de hoge kostenstructuur is het hefboomeffect op de winst vrij groot. Belangrijk is vooral dat aan het verbranden van cash zo snel mogelijk een einde komt. De output zal de komende jaren geleidelijk toenemen. Het verwaterende effect van de nieuwe kapitaaloperatie (11%) is al in de koers verrekend (-30% sinds de top). IAMGold is tegen 0,9 keer de boekwaarde niet duur.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C