Met een overnameprijs van 34 miljard dollar (10 keer de jaaromzet van 2018) is Red Hat de grootste overname voor IBM. De cijfers van Red Hat werden vanaf 9 juli meegeteld in de omzet van het Cloud&Cognitive Software-segment. Het OpenShift-platform van Red Hat moet IBM in staat stellen marktaandeel in te palmen van onder meer Amazon, Microsoft en Alphabet. De omzet van Red Hat groeide in het derde kwartaal met 19 procent op jaarbasis naar 987 miljoen dollar. Van dat bedrag kon IBM slechts 371 miljoen dollar meetellen. De rest was afkomstig van contracten die voor het afsluiten van de overname werden getekend (deferred revenue) en die inkomsten mogen niet worden opgenomen. Pas in het lopende vierde kwartaal zal Red Hat dus een volledig kwartaal worden meegerekend. Op jaarbasis zal het overge...