IBM gaf zichzelf vorig jaar wat ademruimte door af te stappen van de winstdoelstelling van 20 USD per aandeel voor het lopende boekjaar. Tegelijk definieerde het management een aantal strategische activiteiten die op termijn opnieuw voor winstgroei moeten zorgen. Het ging daarbij naast cloudcomputing ook over mobiele diensten, sociale media, internetbeveiliging en geavanceerde analyse van gegevens. Die staan samen in voor ongeveer een kwart van de groepsomzet. Vorig jaar daalde het verkoopcijfer met 6% en de consensusverwachting voor het lopende boekjaar gaat opnieuw uit van een afname met bijna 10%.
...

IBM gaf zichzelf vorig jaar wat ademruimte door af te stappen van de winstdoelstelling van 20 USD per aandeel voor het lopende boekjaar. Tegelijk definieerde het management een aantal strategische activiteiten die op termijn opnieuw voor winstgroei moeten zorgen. Het ging daarbij naast cloudcomputing ook over mobiele diensten, sociale media, internetbeveiliging en geavanceerde analyse van gegevens. Die staan samen in voor ongeveer een kwart van de groepsomzet. Vorig jaar daalde het verkoopcijfer met 6% en de consensusverwachting voor het lopende boekjaar gaat opnieuw uit van een afname met bijna 10%. IBM is alvast goed op weg, want tijdens de eerste drie maanden van 2015 dook het omzetcijfer (19,59 miljard USD) op jaarbasis 12% lager. Die twaalfde opeenvolgende omzetdaling was zowel te wijten aan het wegvallen van een aantal activiteiten als aan de negatieve wisselkoersevolutie. IBM stootte de afdeling micro-elektronica af en ook de serverdivisie werd verkocht aan het Chinese Lenovo. Dat had een negatieve impact van 4% op de omzet. De stijgende USD zorgde eveneens voor forse tegenwind. IBM genereert ongeveer twee derde van zijn omzet buiten het thuisland. De impact op de omzet wordt door IBM geschat op 8%. Exclusief de valuta-effecten en het afstoten van de activa was de omzet op jaarbasis dus ongeveer gelijk gebleven. De operationele winst steeg met 8,6% op jaarbasis, tot 2,91 USD per aandeel. Dat cijfer lag iets boven de consensusprognose. De hoger dan verwachte winst is wel relatief, want de winstschattingen werden in de loop van het kwartaal neerwaarts bijgesteld. De dienstenafdeling, nog steeds veruit de grootste binnen IBM, zag de omzet met 12% afkalven. Op gelijke vergelijkingsbasis (dus exclusief valutaeffecten) bleef de achteruitgang beperkt tot 2%. Software liet het eveneens afweten met een omzetdaling van 8%. Bij hardware bedroeg de achteruitgang bijna een kwart, maar als de verkoop van de serverdivisie in rekening wordt gebracht, was er zelfs een toename met 30%. Die forse stijging is te danken aan het succes van de System Z-mainframe (verkoop +130%). Het beeld was wel een stuk positiever bij de vijf strategische activiteiten die we hierboven vernoemden. Als groep lieten die een omzetstijging met 30% optekenen, waarbij de cloudinkomsten er met een groei van 75% bovenuit staken. Deze inkomsten bedragen op jaarbasis nu 7,7 miljard USD. Dat is in verhouding tot de totale groepsomzet misschien niet zoveel (ongeveer 8%), maar wel hoger dan de omzet die sommige gespecialiseerde bedrijven voorleggen. IBM is dus een speler waarmee in het cloudsegment rekening moet worden gehouden. De omzet uit analytische software steeg met 20%, sociale media ruim 40% en de mobiele inkomsten verviervoudigden. De brutomarge steeg op jaarbasis met 0,8%, tot 49,5%. IBM had op het einde van het vorige kwartaal 8,8 miljard USD aan liquiditeiten. Daar stond een schuld van 34,3 miljard USD tegenover. ConclusieIBM is nog altijd niet hersteld van de tik die het aandeel kreeg na de winstwaarschuwing van vorig najaar. De strategie is intussen wel duidelijker en de prestatie in de markten die als groeipool werden omschreven, was bemoedigend. Aan 10 keer de verwachte winst noteert het aandeel op het laagste niveau sinds 2010.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1B