Er zijn twee manieren om de recente kwartaalresultaten van IBM te beoordelen. Optimisten kijken naar het dividend, de aandeleninkoop en de daaruit volgende stijging van de winst per aandeel. Zij trekken zich ook op aan de groei van de strategische activiteiten van de groep. Critici focussen op de lagere marges en een omzet die al zestien kwartalen op rij daalt, met bovendien geen groei in het vooruitzicht. De groepsomzet daalde tussen januari en maart opnieuw met 4,6%, tot 18,68 miljard USD. De dure dollar speelde IBM, dat ongeveer twee derde van zijn omzet buiten het thuisland genereert, opnieuw parten. Exclusief wisselkoerseffecten bleef de...