De tweede jaarhelft van IBM zal erg goed moeten zijn om de prognoses voor 2016 waar te maken. De winstverwachting voor het lopende boekjaar bleef ongewijzigd op 13,5 USD per aandeel. Slechts 40% daarvan werd echter in het eerste semester gerealiseerd. Vorig boekjaar realiseerde IBM nog een winstcijfer van 14,92 USD per aandeel. Het gaat dus bergaf met deze maatstaf en dit ondanks de massale inkoop van eigen aandelen. Dit komt met name omdat de technologiereus al een aantal jaar aan het krimpen is. Niemand keek er dan ook van op dat de omzet voor het 17de kwartaal op rij lager uitkwam. Toch werd het omzetcijfer van 20,2 miljard USD door de markt gunstig ...