Alexco Resource Corp. beschikt over een landoppervlakte van 233 vierkante kilometer in het Canadese Yukon. Het gaat om het Keno Hill Silver District, een gebied waar tussen 1913 en 1989 al meer dan 200 miljoen troy ounce zilver werd geproduceerd, met lood en zink als bijproducten. Het gebied heeft een hoge gemiddelde grade van 804 gram zilver per ton erts. Keno Hill beschikt over een uitstekende infrastructuur met toegang tot wegen, de haven en de luchthaven.
...

Alexco Resource Corp. beschikt over een landoppervlakte van 233 vierkante kilometer in het Canadese Yukon. Het gaat om het Keno Hill Silver District, een gebied waar tussen 1913 en 1989 al meer dan 200 miljoen troy ounce zilver werd geproduceerd, met lood en zink als bijproducten. Het gebied heeft een hoge gemiddelde grade van 804 gram zilver per ton erts. Keno Hill beschikt over een uitstekende infrastructuur met toegang tot wegen, de haven en de luchthaven. Alexco heeft al sinds 2006 een concessie op het gebied, maar het duurde lang voor alle licenties en milieuvergunningen rond waren. Na enkele exploratiesuccessen viel alles in 2020 op zijn plaats en werd ook de verwerkingsinstallatie weer in gebruik genomen. Alexco zette daarmee de belangrijke stap van ontwikkelaar naar producent.Het aandeel werd in 2021 ongeveer een derde goedkoper, maar dat had niets te maken met de operaties. Alexco deed wat het beloofde en sneller dan vooropgesteld, terwijl het ook uitstekende exploratieresultaten boekte. De onderprestatie is toe te schrijven aan de zilverprijs die in 2021 met 14 procent daalde, en het negatieve sentiment van investeerders ten aanzien van mijnbouwaandelen. 2021 was een overgangsjaar met de opstart van de productie bij Bermingham en Flame & Moth. Tot dan kwamen de ertsen van Bellekeno. Omdat de ertsen van Bermingham over andere metallurgische eigenschappen beschikken, werden ze nog niet verwerkt. Daardoor heeft Alexco een voorraad van meer dan 3800 ton erts opgebouwd. De productie- en omzetcijfers van 2021 zijn dan ook weinig relevant. Na drie kwartalen in 2021 lag de output op iets meer dan een half miljoen troy ounce zilver, 4,3 miljoen pond lood en 1,4 miljoen pond zink. De omzet bedroeg 16,2 miljoen Canadese dollar en er was een aangepast nettoverlies van 5,6 miljoen Canadese dollar. De belangrijkste evolutie was de exploratie van Bermingham Deep. Daarvan moeten de definitieve resultaten nog worden gepubliceerd, maar het is zeker dat die de commerciële levensduur van Keno Hill zullen verlengen.In 2022 komen Bermingham en Flame & Moth op kruissnelheid. Eerst worden de ertsvoorraden verwerkt. Daartoe wordt de benutting van de verwerkingsinstallatie fors opgekrikt.Op basis van de huidige reserves bedraagt het productiepotentieel 35,5 miljoen troy ounce zilver. De productiekosten zullen rond 14 dollar uitkomen, wat een erg mooie marge oplevert. In de loop van 2022 moet het extra potentieel van Bermingham Deep duidelijk worden. Gezien de exploratiesuccessen in het gebied verwachten we dat Alexco in 2022 het exploratiebudget zal verhogen. Belangrijk is dat Alexco vanaf 2022 een positieve vrije kasstroom zal genereren. Dat verkleint het risico op grote kapitaaloperaties met verwatering voor de aandeelhouders.Alexco beschikt over een uniek profiel: een stabiele mijnjurisdictie, hoge grades in combinatie met lage kosten en een hoog exploratiepotentieel. Alexco slaagde erin schuldenvrij te blijven en ook na een aantal kapitaaloperaties blijft de groei van het aantal uitstaande aandelen binnen de perken. Alexco haalde in juni 28,75 miljoen Canadese dollar op en had na het derde kwartaal 22 miljoen in kas, aangevuld met een nog ongebruikte kredietlijn van 15 miljoen. 2022 wordt het jaar van de doorbraak. Tegen de huidige waardering (1,6 x boekwaarde) wordt nauwelijks rekening gehouden met het groeipotentieel van Keno Hill. Met 80 procent van de omzet uit zilver is Alexco bij uitstek geschikt om in te spelen op een prijsherstel. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,78 dollarTicker: AXU USISIN-code: CA01535P1062Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 270 miljoen dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 88Koersverschil 12 maanden: -31%Koersverschil sinds jaarbegin: -45%Dividendrendement: -