Jensen Group boekte in de eerste zes maanden van 2013 een omzet van 123,5 miljoen EUR, of 6,9% meer dan in de eerste helft van 2012. Dat was niet alleen een nieuw record, het cijfer stak ook positief af tegen de omzetontwikkeling bij veel andere industriële bedrijven. Het bevestigde ook de fraaie omzetcijfers van 2012. Na negen maanden was de omzet 1,2% hoger dan in de periode januari-september van 2012 (van 169,7 naar 171,7 miljoen EUR). Dat betekent dat er sprake is van een omzetterugval in het derde kwartaal (-10,8%, tot 48,2 miljoen EUR). De kans op een lagere omzet voor 2013 blijft dus reëel. De jaarcijfers, die w...