Jensen Group boekte een omzetcijfer van 221,4 miljoen EUR in 2013. Dat is een daling met 3,6% tegenover de afgerond 230 miljoen EUR van 2012. Halfweg vorig jaar stond de teller op 123,5 miljoen EUR, en dat was nog 6,9% meer dan in het eerste semester van 2012 en goed voor een recordhalfjaaromzet. Na negen maanden was de toename al afgevlakt tot +1,2%, maar door een daling van de omzet met 17,7% in het vierde trimester is uiteindelijk sprake van een terugval. Die zat er al aan te komen van bij de halfjaarcijfers. Toen was sprake van een terugval van het orderboek met 34%.
...

Jensen Group boekte een omzetcijfer van 221,4 miljoen EUR in 2013. Dat is een daling met 3,6% tegenover de afgerond 230 miljoen EUR van 2012. Halfweg vorig jaar stond de teller op 123,5 miljoen EUR, en dat was nog 6,9% meer dan in het eerste semester van 2012 en goed voor een recordhalfjaaromzet. Na negen maanden was de toename al afgevlakt tot +1,2%, maar door een daling van de omzet met 17,7% in het vierde trimester is uiteindelijk sprake van een terugval. Die zat er al aan te komen van bij de halfjaarcijfers. Toen was sprake van een terugval van het orderboek met 34%. Dan zijn de vooruitzichten toch iets gunstiger. Op 31 december was het orderboek 17% minder gevuld dan een jaar voordien, maar eind februari is die terugval beperkt tot -8%. Maar meer dan dat het bedrijf 2014 goed is gestart, wil het management daaruit niet concluderen voor de vooruitzichten voor dit jaar. In de eerste zes maanden was nog sprake van een toename van het bedrijfsresultaat (ebit) met 21%, tot 10,5 miljoen EUR. Aan het eind van het jaar is de ebit met 14,1% gezakt, tot 15 miljoen EUR, waarbij de ebit van 2012 wel voor 1,9 miljoen EUR uitzonderlijke opbrengsten bevatte. In termen van de rebit (recurrent bedrijfsresultaat) bleef de achteruitgang beperkt tot 4%, vergelijkbaar met de omzetdaling. Het nettoresultaat ligt 5,7% lager, op 9,8 miljoen EUR (1,23 EUR per aandeel).Blijft de kwestie van de mogelijke delisting. Het exitverhaal van de beursvloer werd nieuw leven ingeblazen met een kapitaalvermindering van 12 miljoen EUR of 1,50 EUR per aandeel eind 2012. Een eerste signaal. Daarbij kwam in de herfst van vorig jaar nog de goedkeuring door de raad van bestuur van een inkoopprogramma van eigen aandelen. Liefst 800.300 aandelen of 10% van het totaal worden ingekocht tot 4 oktober 2017. Halfweg maart 2014 zijn daarvan 69.260 of 8,6% van het totale programma al ingekocht. Volgens ons is die inkoop een tweede signaal dat het aandeel niet lang meer beursgenoteerd zal blijven. De Deense familie Jensen is de referentieaandeelhouder van Jensen Group en controleert de beursgenoteerde vennootschap via Jensen Invest (51,7%). Jensen Group - voorheen bekend onder de namen LSG en daarvoor IPSO-ILG - noteert enkel op NYSE Euronext Brussel en heeft daar veeleer de status van een smallcap met een beperkte verhandelbaarheid, hoewel het een absolute wereldspeler is, weliswaar in de nicheactiviteit van wasinstallaties voor industrieel gebruik. Wereldwijd bekeken heeft Jensen maar één grote concurrent, het Duitse Kannegieser. De Duitsers zijn niet beursgenoteerd. Dat is voor Jensen Group een bijkomend argument om van de beurs te gaan. De fundamentele tendens voor de industriële wasinstallaties is opwaarts gericht door de groei van het internationale toerisme. ConclusieJensen Group is een topbedrijf in een nichemarkt, met een Deense familiale aandeelhouder en een historische beursnotering als smallcap op NYSE Euronext Brussel. Tegen ruim 11 keer de verwachte winst voor 2014 is het aandeel niet spotgoedkoop meer, maar ook nog lang niet duur. Bovendien zijn er nog 730.000 eigen aandelen in te kopen. Vandaar dat we het advies ongewijzigd laten. Advies: houdenRisico: laagRating: 2A