Jensen Group boekte een omzetcijfer van 221,4 miljoen EUR in 2013. Dat is een daling met 3,6% tegenover de afgerond 230 miljoen EUR van 2012. Halfweg vorig jaar stond de teller op 123,5 miljoen EUR, en dat was nog 6,9% meer dan in het eerste semester van 2012 en goed voor een recordhalfjaaromzet. Na negen maanden was de toename al afgevlakt tot +1,2%, maar door een daling van de omzet met 17,7% in het vierde trimester is uiteindelijk sprake van een terugval. Die zat er al aan te komen van bij de halfjaarcijfers. Toen was sprake van een terugval van het orderboek met 34%.
...