Het Duitse bedrijf K+S is actief in 'kali' (kaliumhoudende meststoffen, potash) en is wereldleider in 'Salz' (zoutactiviteiten). De potashmarkt daverde vorig jaar op haar grondvesten, nadat Uralkali het exportkartel Belarusian Potash Co (BPC) had opgeblazen. De prijzen daalden van 400 USD naar 300 USD per ton, maar stijgen de jongste maanden opnieuw licht. Bovendien besliste Uralkali in juni om de productie voor 2014 met 8% te verlagen, van 12 naar 11 miljoen ton. Een herstel van het BPC is evenwel nog niet aan de orde. Met een wereldwijde productiecapacteit van 77 miljoen ton, een verwachte vraag van 58 miljoen ton en fors lagere prijzen voor de mees...