Î
...

ÎHet is een bewogen jaar voor de Duitse meststoffen- en zoutproducent. In juni veerde het aandeel met 40% op nadat bekendraakte dat Potash Corp een overnamebod in cash overwoog van 7,8 miljard EUR of 41 EUR per aandeel. K+S weigerde te onderhandelen, naar eigen zeggen omwille van het ontbreken van garanties over de bestaande activiteiten in Duitsland, en omdat het bedrag de waarde van Legacy niet weerspiegelde. Legacy is het eerste nieuwbouwpotashproject in de Canadese provincie Saskatchewan in meer dan 40 jaar, en is volgens K+S tussen 11 en 21 EUR per aandeel waard. De bouw van de mijn zal op tijd (zomer 2016) en binnen het voorziene budget van 4,1 miljard Canadese dollar (CAD) worden opgeleverd. In 2017 zal de mijn 1 miljoen ton produceren en vanaf 2018 minstens 2 miljoen ton, tegenover een groepsvolume in 2014 van 6,9 miljoen ton. De terugval van het aandeel na het stopzetten van de overnamepoging viel nog mee. De verklaring hiervoor zijn de sterke resultaten dit jaar van de zoutafdeling, die haar stabiliserende rol perfect vervult. Dat bleek opnieuw in het derde kwartaal, waarin de omzet van de afdeling met 14% toenam, tot 382 miljoen EUR, de bedrijfskasstroom (ebitda) met 40%, tot 71 miljoen EUR, en de bedrijfswinst (ebit) zelfs met 72%, tot 43 miljoen EUR. Na negen maanden stijgt de ebit met 97,2%, tot 227,8 miljoen EUR, vooral dankzij gemiddeld 31,8%-hogere prijzen voor strooizout, nog een uitgesteld effect van de strenge winter in Noord-Amerika in 2014. De potashafdeling hield goed stand, ondanks een volumedaling met 6,2%, tot 1,52 miljoen ton. De omzet steeg met 4%, tot 471 miljoen EUR, de ebitda daalde met 5%, tot 127 miljoen EUR, en de recurrente ebit met 13%, tot 93 miljoen EUR. De verkoopprijzen bleven stabiel tegenover het tweede kwartaal op 310 EUR per ton, of +11,1% versus het derde kwartaal van 2014. Op groepsniveau steeg de recurrente ebit met 3%, tot 132 miljoen EUR en de nettowinst met 17%, tot 89 miljoen EUR, of 0,46 EUR per aandeel. Na negen maanden stijgt de ebit met 23%, tot 628 miljoen EUR en de nettowinst met 36%, tot 406 miljoen EUR, of 2,12 EUR per aandeel. De jaarprognose voor de verwachte ebit werd afgetopt van 780 à 860 miljoen EUR naar 780 à 830 miljoen EUR (was 641 miljoen EUR in 2014). Op een investeerdersdag klonk het management vastberaden. De ebitda moet tegen 2020 stijgen naar 1,6 miljard EUR tegenover 896 miljoen EUR in 2014. De zoutafdeling moet structureel 250 miljoen EUR bedrijfswinst (ebit) aanleveren. K+S bekijkt verschillende pistes voor meer blootstelling aan Azië, waar het zoutverbruik structureel het snelst groeit. Een tweede hoeksteen wordt uiteraard Legacy. De vrije kasstroom wordt vanaf 2017 terug positief, en de nettoschuldpositie zal -na te pieken in 2016 rond 3 keer de ebitda- tegen 2020 terugvallen naar 1 tot 1,5 keer ebitda. ConclusieWe maken van de verhoopte terugval van het aandeel van K+S na de mislukte overnamepoging door Potash Corp gebruik om het advies te verhogen. Het Duitse bedrijf heeft een sterke positie in zout en beschikt met Legacy over een sterke groeipool in potash voor het komende decennium. Bovendien is het management duidelijk geprikkeld om de onderliggende waarde te bewijzen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B