De jaarcijfers en vooral de voorzichtige vooruitzichten voor 2016 van de Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S werden door de markt slecht onthaald. De groepsomzet daalde in het vierde kwartaal met 2,7%, tot 992,6 miljoen EUR, tegenover een consensus van 1,06 miljard EUR. In tegenstelling tot de vorige kwartalen hinkte de zoutafdeling achterop. Door de zachte winter, zowel in Europa als in Noord-Amerika, zakte het volume strooizout met 38%, en de omzet met 14,1%, tot 442,4 miljoen EUR. Op jaarbasis is er nog steeds een stevige omzetstijging met 8,2%, tot 1,93 miljard EUR. De bedrijfswinst (ebit) daalde in het laatste kwartaal met 32,9%, tot 38,5 miljoe...

De jaarcijfers en vooral de voorzichtige vooruitzichten voor 2016 van de Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S werden door de markt slecht onthaald. De groepsomzet daalde in het vierde kwartaal met 2,7%, tot 992,6 miljoen EUR, tegenover een consensus van 1,06 miljard EUR. In tegenstelling tot de vorige kwartalen hinkte de zoutafdeling achterop. Door de zachte winter, zowel in Europa als in Noord-Amerika, zakte het volume strooizout met 38%, en de omzet met 14,1%, tot 442,4 miljoen EUR. Op jaarbasis is er nog steeds een stevige omzetstijging met 8,2%, tot 1,93 miljard EUR. De bedrijfswinst (ebit) daalde in het laatste kwartaal met 32,9%, tot 38,5 miljoen EUR, maar steeg op jaarbasis met 54%, tot 266,3 miljoen EUR.Vorig jaar was een uitzonderlijk sterk jaar dankzij het uitgestelde prijseffect van twee opeenvolgende strenge winters in Noord-Amerika. Voor 2016 zijn de vooruitzichten gematigder, want K+S verwacht een lichte daling van de volumes. De groep zit op schema met het businessplan Salt 2020, dat tegen 2020 mikt op een jaarlijkse ebit - bij een normale winter - van minstens 250 miljoen EUR. Ondanks de moeilijke omstandigheden in de landbouw presteerde de potashafdeling nog steeds goed. Want 10% hogere volumes (1,8 miljoen ton) en stabiele verkoopprijzen (292 EUR per ton) zorgden voor een omzetstijging in het vierde kwartaal van 10%, tot 511 miljoen EUR. De ebit steeg zelfs met 49,9%, tot 126,5 miljoen EUR. Op jaarbasis bedroeg de omzet 2,09 miljard EUR (+11%) en de ebit 546,1 miljoen EUR (+11,7%). Op groepsniveau steeg de ebit met 21,9%, tot 781,6 miljoen EUR (verwachte vork 780 à 830 miljoen EUR), en de nettowinst met 47,9%, tot 542,3 miljoen EUR of 2,83 EUR per aandeel (+104% in het vierde kwartaal tot 136,1 miljoen EUR of 0,71 EUR per aandeel). Het brutodividend stijgt van 0,9 EUR naar 1,15 EUR per aandeel. De jongste maanden kwam K+S enkele keren negatief in het nieuws. Vooreerst kwam er een officiële aanklacht tegen een aantal toplui wegens vermoedens van illegale dumpingpraktijken in de periode 1999 tot 2007. K+S ontkent de beschuldigingen en legde geen voorzieningen aan. Daarnaast verviel eind november een belangrijke vergunning voor het lozen van zout afvalwater. K+S verwacht tegen de zomer een nieuwe vergunning, maar tijdelijke productiebeperkingen zijn niet uitgesloten.Hoe dan ook wordt voor 2016 wordt een lichte daling van de volumes vooropgesteld. De verkoopprijzen zullen ook dalen. Hierdoor zal de ebit in 2016 significant dalen, met een marktconsensus van 568 miljoen EUR, of -28,5%. Eind dit jaar start de productie op in legacy, het eerste nieuwbouwpotashproject in de Canadese provincie Saskatchewan in meer dan 40 jaar. Naast een voortgezet besparingsprogramma en Salt 2020 vormt de succesvolle opstart van legacy de derde belangrijke hoeksteen die de bedrijfskasstroom tegen 2020 moet opkrikken tot 1,6 miljard EUR (1,06 miljard EUR in 2015). ConclusieHet aandeel van K+S daalde met ruim 50% sinds de mislukte overnamepoging door Potash Corp tegen 41 EUR per aandeel en verdwijnt daardoor uit de Duitse sterindex (DAX-30). Gezien de positieve vooruitzichten voor potash op lange termijn en de sterke positie in zout vinden we het huidige koersniveau zeer aantrekkelijk vanuit een meerjarenperspectief. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B