De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S trakteerde de markt vorige maandag op een zware winstwaarschuwing. Het was al eerder duidelijk dat het tweede kwartaal een stuk zwakker zou zijn dan vorig jaar, maar een terugval van de bedrijfswinst (ebit) van 179 miljoen EUR naar ongeveer 10 miljoen EUR viel toch zwaar op de maag, en deed de koers met ruim 10% kelderen. De forser dan verwachte daling is toe te schrijven aan drie factoren. Vooreerst is er de fel verminderde vraag naar strooizout na de zachte winter in Noord-Amerika. Daarnaast blijven de meststoffenprijzen onder druk staan, met een impact op de winstgevendheid van de potashafdeling.
...