Het was vooraf duidelijk dat het halfjaarrapport van MDxHealth geen vreugdebulletin zou worden. Wij achtten niet zozeer de cijfers cruciaal, maar wel de achterliggende boodschap van de nieuwe topman. McGarrity moest een moeilijke situatie aanpakken, tegen een achtergrond van een lage beurskapitalisatie, een slinkende kaspositie (het is al langer duidelijk dat nieuwe financiering onvermijdelijk is) en een zwalpend commercieel team in de Verenigde Staten. Zonder tekenen van verbetering de komende maanden dreigt voor de bestaande aandeelhouders een zware verwatering.
...

Het was vooraf duidelijk dat het halfjaarrapport van MDxHealth geen vreugdebulletin zou worden. Wij achtten niet zozeer de cijfers cruciaal, maar wel de achterliggende boodschap van de nieuwe topman. McGarrity moest een moeilijke situatie aanpakken, tegen een achtergrond van een lage beurskapitalisatie, een slinkende kaspositie (het is al langer duidelijk dat nieuwe financiering onvermijdelijk is) en een zwalpend commercieel team in de Verenigde Staten. Zonder tekenen van verbetering de komende maanden dreigt voor de bestaande aandeelhouders een zware verwatering. De kernboodschap van McGarrity blijft in eerste instantie een sterkere focus op een perfecte uitvoering van de operationele en de commerciële taken. Voor de ConfirmMDx-test voor prostaatkanker streeft MDx, na drie jaar stagnatie van de volumes, naar nieuwe groei. Dat wil het bereiken door enkel te focussen op het aanzienlijke bestaande klantenbestand. De verloningsstructuur van het verkoopteam is daartoe aangepast. McGarrity trok met John Bellano een ervaren nieuwe commercieel directeur aan, met wie hij al succesvol samengewerkt heeft. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar de stabilisering van het verkochte volume in het tweede kwartaal (4353) tegenover het eerste kwartaal (4379) geeft hoop. Op halfjaarbasis was er een daling met 20 procent tegenover 2018, van 10.864 naar 8732 testen. Exclusief niet-recurrente testen in de eerste helft van 2018 is er een daling met 8 procent.De tweede prioriteit is maximaal in te zetten op het commerciële potentieel van de SelectMDx-test voor prostaatkanker. De eerste belangrijke stap is het verkrijgen van een terugbetalingsvergoeding door Medicare, de Amerikaanse publieke ziekteverzekering. Op 22 augustus kreeg MDxHealth een positieve aanbeveling voor terugbetaling, die zich de komende vier tot zes maanden moet vertalen in een terugbetalingsvergoeding. Dat moet een extra boost geven aan het afsluiten van terugbetalingsakkoorden met private verzekeraars en mee de opname bewerkstelligen in klinische richtlijnen in de Verenigde Staten (NCCN). Een tweede belangrijke stap is de aankondiging van een akkoord met een wereldwijd actief diagnosticabedrijf voor het toepassen van SelectMDx op een zogenoemd point-of-care testtoestel (vergelijkbaar met Idylla van Biocartis). De voorwaarden moeten nog worden vastgelegd, maar deze belangrijke stap zal op termijn het potentiële commerciële bereik aanzienlijk uitbreiden naar de eerstelijnsverzorging (huisartsen). Het volume verkochte SelectMDx-testen steeg in de eerste jaarhelft met 98 procent, van 6313 naar 12.528 testen. Die cijfers omvatten louter de factureerbare testen. Vroeger werden alle testen gerapporteerd (8980 SelectMDx-testen in de eerste helft van 2018). In de Verenigde Staten was er ruimschoots een verdubbeling (+107% tot 10.218 testen) en in Europa was er een toename met 68 procent tot 2310 testen.De omzet uit testen daalde op halfjaarbasis met 36 procent tot 10,6 miljoen dollar (waarvan 90% van ConfirmMDx). Bemoedigend is de stijging van 4,5 miljoen in het eerste kwartaal naar 6,1 miljoen in het tweede kwartaal (+37%). Door een veel betere kostenbeheersing verminderde het bedrijfsverlies met 1,1 miljoen dollar tot 13,9 miljoen. De nettokaspositie bedroeg op 30 juni 12,2 miljoen dollar. De recurrente cashburn daalde van 15 miljoen dollar naar 12,7 miljoen. Het bedrijf heeft voldoende cash tot het eerste kwartaal van 2020 en bekijkt mogelijke vormen van extra financiering. Daarbij hoort het valoriseren van de biomerkers en het bredere testenmenu van MDxHealth. We zijn gematigd optimistischer geworden over de toekomst van MDxHealth. We wachten de herfinancieringsplannen af en houden onze beperkte positie aan (rating 2C). Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 1,08 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 64,7 miljoen euroK/w 2018: -Verwachte k/w 2019: -Koersverschil 12 maanden: -65%Koersverschil sinds jaarbegin: -43%Dividendrendement: -