Het was vooraf duidelijk dat het halfjaarrapport van MDxHealth geen vreugdebulletin zou worden. Wij achtten niet zozeer de cijfers cruciaal, maar wel de achterliggende boodschap van de nieuwe topman. McGarrity moest een moeilijke situatie aanpakken, tegen een achtergrond van een lage beurskapitalisatie, een slinkende kaspositie (het is al langer duidelijk dat nieuwe financiering onvermijdelijk is) en een zwalpend commercieel team in de Verenigde Staten. Zonder tekenen van verbetering de komende maanden dreigt voor de bestaande aandeelhouders een zware verwatering.
...