5,34 USD - 1C
...

5,34 USD - 1CHet Canadese Kinross Gold beschikt over 9 operationele mijnen verspreid over Noord-Amerika (VS en Alaska), Zuid-Amerika (Brazilië en Chili) West-Afrika (Ghana en Mauritanië) en Rusland (Siberië). De groepsreserves werden eind vorig jaar geschat op net geen 60 miljoen troy ounce goud. Het gaat dus over een middelgrote goudgroep, die de voorbije jaren zowel op operationeel als op financieel vlak een aantal serieuze tegenslagen te verwerken kreeg. Er zitten alvast op korte termijn geen nieuwe afboekingen meer in de pijplijn en ook operationeel gaat het opnieuw de goede richting uit. Kinross produceerde in het eerste kwartaal 648.897 troy ounce goud, 10% meer dan een jaar eerder. De prognose voor het volledige boekjaar blijft ongewijzigd op 2,4 tot 2,6 miljoen troy ounce. Ondanks een iets lagere goudprijs steeg de brutomarge per troy ounce verkocht goud naar 895 USD. Opmerkelijk is dat de totale productiekost op jaarbasis met 12% daalde, tot 1038 USD per troy ounce. Kinross mikte eerder op een cijfer tussen 1100 en 1200 USD voor het volledige boekjaar. De operationele kasstroom (ebitda) klom met 29%, tot 411,8 miljoen USD of 0,36 USD per aandeel. De kapitaaluitgaven lagen 40% lager dan een jaar eerder. Netto bleef er een winst van 160,5 miljoen USD over. Intussen verschafte Kinross ook meer duidelijkheid over de ontwikkeling van Tasiast in Mauritanië. Deze mijn kwam in 2010 samen met het kleinere Chirano in handen van Kinross na de overname van Red Back Mining. Na de zware afboeking van 3,1 miljard USD lijkt de hemel weer wat op te klaren bij de West-Afrikaanse activa. Tasiast produceerde tussen januari en maart een recordhoeveelheid van 62.757 ounce goud, 67% meer dan een jaar eerder. De definitieve haalbaarheidsstudie voor de uitbreiding van de mijn zou in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dit jaar wordt 625 miljoen USD gespendeerd aan de mijn. Het gaat vooral om infrastructuuruitgaven (onderhoud, waterbehandeling), die hoe dan ook dienen te gebeuren en los staan van het al dan niet doorgaan van het uitbreidingsproject. Bij Fruta Del Norte in Ecuador wordt verder onderhandeld met de regering over de modaliteiten van een (eventuele) uitbating, de belastingtarieven en de juridische eigendomsrechten. Die onderhandelingen slepen al 2 jaar aan, maar er is op korte termijn nog geen overeenkomst in zicht. Dan is het nieuws uit Rusland een stuk opbeurender. Bij Dvoinoye (Siberië) liggen de ondergrondse werkzaamheden voor op schema, waardoor de mijn al in de tweede jaarhelft operationeel zal zijn. De ertsen afkomstig van Dvoinoye worden verwerkt in dezelfde installatie als die van het nabijgelegen Kupol. Daarvoor wordt de capaciteit van die verwerkingsinstallatie uitgebreid naar 4500 ton ertsen per dag. De uitstaande converteerbare obligatielening met een nominale waarde van 460 miljoen USD werd volledig terugbetaald. Daardoor daalde de cashpositie op het einde van het eerste kwartaal naar 1,42 miljard USD. De totale groepsschuld bedraagt nu 2,2 miljard USD. Het kwartaalrapport van Kinross mag gerust tot de betere worden gerekend van alle mijnbedrijven die tot nog toe al de revue passeerden. Kinross werd echter niet beloond voor de goede operationele resultaten, want we moeten al bijna 8 jaar terug in de tijd om een nog lager cijfer op de koerstabellen terug te vinden. Kinross is financieel gezond en hanteert een realistische groeistrategie, waarbij geen overbodige risico's worden genomen. Tegelijk boekt de groep succes in het terugdringen van de productiekosten. In dat opzicht is de waardering van amper 0,6 keer de boekwaarde eigenlijk bespottelijk laag. Goudmijnaandelen zitten nu eenmaal in het verdomhoekje en we moeten tot in den treure herhalen dat enkel een hogere goudprijs de mijnaandelen duurzaam hogere regionen kan doen opzoeken. Koopwaardig, maar beperk de investering (rating 1C).Koopwaardig