Ook de categorie van de goudmijnen telt uitschieters en achterblijvers. Tot die laatste groep moeten we Kinross Gold rekenen. Het aandeel van de Canadese goudproducent daalde dit jaar met 10%, tegenover een klim met ruim 20% voor de NYSE Arca Gold Bugs-index (HUI). Kinross noteert nu opnieuw op het niveau van 2002. Het zijn vooral de geopolitieke spanningen in Rusland die verklaren waarom het aandeel de recente hausse heeft gemist.
...