Door de overname van Red Back Mining in 2010 kreeg Kinross onder meer de veelbelovende Tasiast-mijn in Mauritanië (West-Afrika) in handen. Kort nadien begon de goudprijs echter te dalen en vielen de verwachte kosten om het project te ontwikkelen veel hoger uit dan verwacht. Intussen boekte Kinross meer dan 6 miljard USD aan waardeverminderingen en daardoor dook de groep diep in de rode cijfers. Het aandeel daalde naar het laagste niveau sinds 2001. Aanvankelijk was het de bedoeling om de geplande uitbreiding van Tasiast in verschillende fases te door te voeren, maar eerder dit jaar werd beslist het hele expansieproject tijdelijk ...

Door de overname van Red Back Mining in 2010 kreeg Kinross onder meer de veelbelovende Tasiast-mijn in Mauritanië (West-Afrika) in handen. Kort nadien begon de goudprijs echter te dalen en vielen de verwachte kosten om het project te ontwikkelen veel hoger uit dan verwacht. Intussen boekte Kinross meer dan 6 miljard USD aan waardeverminderingen en daardoor dook de groep diep in de rode cijfers. Het aandeel daalde naar het laagste niveau sinds 2001. Aanvankelijk was het de bedoeling om de geplande uitbreiding van Tasiast in verschillende fases te door te voeren, maar eerder dit jaar werd beslist het hele expansieproject tijdelijk op te bergen. De kosten van de uitbreiding worden op 1,6 miljard USD begroot en dat kan Kinross met de bestaande kasstromen niet aan zonder nieuwe schulden aan te gaan. De groep heeft operationele activa in de Verenigde Staten, Rusland, Brazilië, Chili en West-Afrika. De groepsproductie daalde in het eerste kwartaal van 2015 met 5,3% naar 629.000 troy ounce. De gemiddelde ontvangen goudprijs kwam op jaarbasis 6,2% lager uit, op 1218 USD per troy ounce. Onder meer door de lagere olieprijs daalden de productiekosten, maar dit kon niet beletten dat de brutomarge per verkocht troy ounce goud met meer dan 11% afnam, tot 509 USD. Kinross dook netto 6,7 miljoen USD in het rood, tegenover een winst van nog 31,8 miljoen USD een jaar eerder. Als we geen rekening houden met negatieve wisselkoersverschillen was er een bescheiden winst van 15,3 miljoen USD of omgerekend 1 dollarcent per aandeel. Vooraf werd een break-evenniveau vooropgesteld. Kinross realiseerde wel een positieve operationele kasstroom van 215 miljoen USD. De totale productiekosten daalden naar 964 USD per troy ounce, tegenover nog 1001 USD een jaar eerder. Door lagere investeringen daalden de kapitaaluitgaven naar 149,5 miljoen USD. Kinross stelt voor het volledige boekjaar een cijfer van 725 miljoen USD voorop. Toch is er nog ruimte voor groei, want de levensduur van Chirano werd met een jaar verlengd. De uitbreiding van Paracatu moet jaarlijks 34.000 troy ounce goud extra opleveren, terwijl een haalbaarheidsstudie over de heropening van La Coipa werd opgestart. Maricunga, in het noorden van Chili, wordt in juni weer operationeel, nadat de mijn in maart moest worden stilgelegd na uitzonderlijk hevige regenval. Kinross voorziet voor het volledige boekjaar een output tussen 2,4 en 2,6 miljoen troy ounce en een totale productiekost tussen 1000 en 1100 USD per ounce. De groep heeft interesse getoond voor de Cripple Creek-mijn in Colorado, die eerder dit jaar door AnglogoldAshanti in de etalage werd gezet (zie IB16B). Het eerste kwartaal werd afgesloten met een cashpositie van 1,01 miljard USD. Daar stond een langetermijnschuld van 1,99 miljard USD tegenover. ConclusieOndanks de verbeterde operationele resultaten is het vertrouwen bij investeerders in Kinross nog altijd niet teruggekeerd. De koersevolutie is dan ook al vele jaren teleurstellend. Daardoor ligt, met 0,6 keer de boekwaarde, de waardering op een historisch dieptepunt. Enkel een hogere goudprijs en dus hogere winstcijfers kunnen het vertrouwen doen terugkeren.Advies: kopenRisico: hoogRating: 1C