We keken na de ontgoochelende stopzetting in december vorig jaar van de verst gevorderde klinische studie met THR-409 (ocriplasmine) met extra aandacht uit naar de fase I/IIa-studieresultaten met THR-317 bij Thrombogenics. THR-317 is het enige kandidaat-geneesmiddel dat uniek inwerkt op Placental Growth Factor (PLGF), dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met diabetisch macula-oedeem of DME. De fase I/IIa-studie recruteerde 49 patiënten, van wie veertig nog geen behandeling ondergingen met een anti-VEGF-middel, de vaak niet afdoende standaardbehandeling. Van die groep kreeg de helft drie maandelijkse injecties met 4 milligram en de andere helft drie maandelijkse injecties met 8 milligram.
...