De kwartaalupdates van Barco beperken zich tot cijfers over de evolutie van de omzet en het aantal nieuwe orders. Over de winstgevendheid van de afdelingen wordt pas gecommuniceerd bij halfjaar- en jaarrapporten. De stijgende euro is ongunstig voor een dollarverdiener als Barco, dat bij omzetting van de inkomsten naar euro minder overhoudt. Hoewel Barco daar geen invloed op kan uitoefenen, moet er wel rekening worden gehouden met de valutaschommelingen om tot een correcte vergelijkingsbasis te komen.
...