Tot voor kort was het KBC-aandeel na Aperam het best presterende aandeel in de Bel-20-index dit jaar en zelfs het best presterende sinds midden 2021. De voorbije weken kreeg het aandeel toch een tik van ruim 10 procent. Daar waren drie redenen voor. Ten eerste, de cijfers over het derde kwartaal blonken niet uit. Ten tweede waren er de forse dividenduitkeringen. Ten laatste was er de onverwachte aankondiging van een overname in Bulgarije, die analisten en beleggers deed vrezen voor een inkoop van eigen aandelen. KBC kocht de activiteiten in Bulgarije van de Oostenrijkse Raiffeisen Bank International voor afgerond 1 miljard euro.
...

Tot voor kort was het KBC-aandeel na Aperam het best presterende aandeel in de Bel-20-index dit jaar en zelfs het best presterende sinds midden 2021. De voorbije weken kreeg het aandeel toch een tik van ruim 10 procent. Daar waren drie redenen voor. Ten eerste, de cijfers over het derde kwartaal blonken niet uit. Ten tweede waren er de forse dividenduitkeringen. Ten laatste was er de onverwachte aankondiging van een overname in Bulgarije, die analisten en beleggers deed vrezen voor een inkoop van eigen aandelen. KBC kocht de activiteiten in Bulgarije van de Oostenrijkse Raiffeisen Bank International voor afgerond 1 miljard euro. De resultaten voor het derde kwartaal werden geholpen door de terugname van de voorzieningen voor slechte kredieten, doordat de gevolgen van de covid-19-pandemie voor de faillissementen en de werkloosheid veel beter meevallen gedacht. KBC kon in het derde kwartaal voor 260 miljoen euro aan voorzieningen voor slechte kredieten terugnemen. In het tweede kwartaal van vorig jaar werden voor 857 miljoen euro aan voorzieningen aangelegd. Toch bedroeg de nettoterugname slechts 66 miljoen euro omdat er een eenmalige waardevermindering van 170 miljoen euro was in de lopende verkooptransacties in Ierland. In die optiek kan men het KBC-management niet verwijten niet voorzichtig met de gevolgen van de coronacrisis om te springen. De terugname van voorzieningen zou tijdens de volgende kwartalen moeten kunnen doorgaan. De inkomsten uit financiële instrumenten leverden deze keer een positieve bijdrage van 28 miljoen euro. Maar de basis van het resultaat bij de sterk geïntegreerde bank-verzekeraar blijven de nettorente-inkomsten. Die bleven met 1,112 miljard euro 2 procent boven het cijfer van het vorige kwartaal, maar gingen wel nipt (-0,9%) onder het cijfer van het derde kwartaal van 2020. Dat is ook perfect in lijn met de analistenconsensus. Belgische grootbank kan met een degelijk nettoresultaat uitpakken. De nettowinst bedroeg 601 miljoen euro. Dat is wel 96 miljoen minder, of een daling van bijna 14 procent, dan de 697 miljoen euro van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Maar er is een verzachtende, eenmalige omstandigheid: een minwaarde van 319 miljoen euro, gerelateerd aan de nog lopende verkooptransacties in Ierland. Per aandeel komt dat neer op een nettoresultaat van 1,41 euro ten opzichte van 1,87 euro in het voorgaande kwartaal en 1,64 euro in het derde kwartaal van 2020. De eerste negen maanden betekent dat een forse winstsprong van 2,08 euro per aandeel in de eerste drie kwartalen van 2020 naar 4,59 euro per aandeel voor dezelfde periode in 2021. De liquiditeits- en solvabiliteitsratio's blijven top in Europa. KBC verwacht dat de impact van de watersnood in Wallonië beperkt zal blijven. Nu de ECB de dividendrestricties heeft afgebouwd, kon KBC midden november een forse inhaalbeweging maken. Er werd een dividend van 2 euro bruto per aandeel gerecupereerd van het boekjaar 2020 en daarnaast ook 1 euro per aandeel voorschot op het resultaat van boekjaar 2021 uitgekeerd. Dat is een enorme meevaller voor de referentieaandeelhouder KBC Ancora, dat 18,6 procent van de KBC-aandelen in handen heeft.ConclusieWe zijn niet ontevreden met de kwartaalcijfers van KBC. Het aandeel blijft redelijk gewaardeerd tegen 1,35 keer de boekwaarde en een verwachte koers-winstverhouding van 11,5. We vinden de koersdaling van de voorbije weken voldoende en verhogen opnieuw het advies voor KBC en KBC Ancora. We zien weer koerspotentieel voor de komende twaalf tot achttien maanden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 73,06 euroTicker: KBC BBISIN-code: BE0003565737Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 29,91 miljard euroK/w 2020: 12,5Verwachte k/w 2021: 11,5Koersverschil 12 maanden: +25%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 3,9%