In eerste instantie is er de stevige sanering en vernieuwing van de vloot. Het voorbije kwartaal werden opnieuw vier platforms gesloopt. Helaas ging dat weer gepaard met een stevige waardevermindering (548 miljoen dollar). Het aantal slopen is daarmee sinds april 2013 opgelopen tot 43 platforms. In april 2013 bestond de vloot uit 83 installaties, waarvan 34 (41% van het totaal) voor in ultradiepwater of in onherbergzame gebieden. Er zijn ook vijftien platforms verkocht. Inclusief drie platforms die nog in aanbouw zijn (op te leveren in 2019 en 2020) bestaat de vloot nu dus uit 46 installaties, waarvan 39 (85%) voor in ultradiep water (26) of in onherbergzame gebieden (13).
...