We verbloemen niet dat we zijn geschrokken van de daling met 25 procent van Bone Therapeutics sinds eind januari. Sinds de koersval tot 7 euro begin november, na de onverwachtse stopzetting van de fase III-studie met Preob in osteonecrose, is het aandeel opnieuw gehalveerd. Een verklaring voor de recente daling is er niet. Zoals we eind 2018 aangaven, zou de beperkte financiering op korte termijn op het aandeel wegen, al hadden we dit scenario niet in gedachten.
...