We verbloemen niet dat we zijn geschrokken van de daling met 25 procent van Bone Therapeutics sinds eind januari. Sinds de koersval tot 7 euro begin november, na de onverwachtse stopzetting van de fase III-studie met Preob in osteonecrose, is het aandeel opnieuw gehalveerd. Een verklaring voor de recente daling is er niet. Zoals we eind 2018 aangaven, zou de beperkte financiering op korte termijn op het aandeel wegen, al hadden we dit scenario niet in gedachten.
...

We verbloemen niet dat we zijn geschrokken van de daling met 25 procent van Bone Therapeutics sinds eind januari. Sinds de koersval tot 7 euro begin november, na de onverwachtse stopzetting van de fase III-studie met Preob in osteonecrose, is het aandeel opnieuw gehalveerd. Een verklaring voor de recente daling is er niet. Zoals we eind 2018 aangaven, zou de beperkte financiering op korte termijn op het aandeel wegen, al hadden we dit scenario niet in gedachten. We wijten de recente koersdruk aan nerveuze beleggers die hun geduld verliezen en een kettingreactie op gang hebben getrokken. De kaspositie van 8,2 miljoen euro eind 2018 volstaat in combinatie met de cash van de uitoefening van converteerbare obligaties nog tot in het vierde kwartaal. Aangezien cash koning is in biotech tikt de klok ongenadig verder. De koersevolutie staat in schril contrast met de onderliggende vooruitgang die Bone de voorbije twaalf maanden maakte. Uit verdere analyse van de gefaalde Preob-studie is gebleken dat Preob in lijn met de verwachtingen presteerde, maar dat de placebopatiënten (die een zogenaamde core decompression ondergingen, een technologie die de voorbije jaren sterk is verbeterd) veel beter dan verwacht reageerden. Daardoor was een statistisch beter effect van Preob tegenover het placebo niet meer realistisch.Cruciaal is dat Allob, de recentere allogene variant die is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger, een betere botcelgroeiende werking heeft dan Preob, met naast de creatie van een omgeving die botcelgroei stimuleert ook directe celgroei. De kwaliteit van de cellen is ook veel beter en de beschikbare hoeveelheden minstens vijf keer zo hoog. De onderzochte indicaties met Allob hebben in tegenstelling tot osteonecrose geen werkzaam alternatief, en het marktpotentieel is veel groter. Daarnaast is er de cruciale optimalisatie van het productieproces dat realistische commerciële slaagkansen biedt in grote markten. En er is JTA-004, een verrijkt viscosupplement voor de behandeling van artrose in de knie, waarmee eind 2019 een fase III-studie zal opstarten. Bone bekijkt mogelijke partnerschappen voor zowel Allob (voor een specifiek land of werelddeel) als voor JTA-004 (eventueel een wereldwijde licentie). De timing daarvoor is moeilijk in te schatten, maar we denken te mogen mikken op één deal dit jaar. Het aandeel van Bone gaat door een manisch-depressieve fase die we in het verleden nog hebben gezien bij Ablynx en in mindere mate bij Mithra. Er is geduld nodig om het potentieel te realiseren, maar we blijven volop geloven in de baanbrekende celtherapie van Bone. De volledige fase IIa-studieresultaten met Allob in spinale fusie deze zomer zullen wel moeten bevestigen. We maken gebruik van de koersval om bij te kopen. Wellicht vullen we later dit jaar onze positie verder aan, uiteraard in functie van de nieuwsstroom en nadat er duidelijkheid is gekomen over de financiering. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.