Een stevig bedrag voor een bedrijf met een beurskapitalisatie van 8,8 miljard dollar net voor die kapitaalronde. 750 miljoen dollar kwam van de uitgifte van 80,9 miljoen nieuwe aandelen tegen 9,27 dollar (omgerekend 8,57 euro) per aandeel, en 1,25 miljard via achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd van drie jaar, een coupon van 5,5 procent en een conversieprijs tussen 9,27 en 10,89 dollar. De groep beschikte op 31 maart over een liquiditeitspositie van 9,8 miljard dollar, waarvan 4,3 miljard cash en een ongebruikte kredietlijn van 5,5 miljard. Bovendien werd op 5 mei een bijkomende kredietlijn voor een jaar van 3 miljard dollar vastgelegd.
...

Een stevig bedrag voor een bedrijf met een beurskapitalisatie van 8,8 miljard dollar net voor die kapitaalronde. 750 miljoen dollar kwam van de uitgifte van 80,9 miljoen nieuwe aandelen tegen 9,27 dollar (omgerekend 8,57 euro) per aandeel, en 1,25 miljard via achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd van drie jaar, een coupon van 5,5 procent en een conversieprijs tussen 9,27 en 10,89 dollar. De groep beschikte op 31 maart over een liquiditeitspositie van 9,8 miljard dollar, waarvan 4,3 miljard cash en een ongebruikte kredietlijn van 5,5 miljard. Bovendien werd op 5 mei een bijkomende kredietlijn voor een jaar van 3 miljard dollar vastgelegd. Arcelor streeft al enkele jaren naar een daling van de nettoschuld tot 7 miljard dollar, tegenover nog 15,7 miljard eind 2015. Dat streefdoel is laag genoeg om ook tijdens stevige recessies de status investment grade te behouden. In het eerstekwartaalrapport bleek echter dat de daling tot 7 miljard dollar tegen eind 2020 (9,5 miljard op 31 maart) niet langer haalbaar is. Daarop verlaagde het ratingagentschap Moody's op 8 mei de kredietwaardigheid naar junk of rommel (rating Baa3). Enkele weken eerder had Fitch hetzelfde gedaan. Dat gaf wellicht de doorslag om snel en vroeg in de crisis de kapitaalsbasis te versterken. Zo hoopt de groep bij het ratingagentschap S&P de rating BBB- (met negatieve vooruitzichten), het laagste niveau van investment grade, te behouden.Alle kredietlijnen hebben een convenant dat de nettoschuld maximaal 4,25 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) van de jongste twaalf maanden mag bedragen. Op 31 maart was dat nog een comfortabele 2,1 keer, maar de ratio zal komende kwartalen richting 4 evolueren. In het eerste kwartaal bedroeg de ebitda 967 miljoen dollar, een daling met 41,5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019, maar wel 4,5 procent meer dan het vorige kwartaal en beter dan verwacht (867 miljoen). De hoeveelheid verscheept staal zakte met 10,7 procent tegenover vorig jaar tot 19,5 miljoen ton (-6,5% op vergelijkbare basis en -1,2% tegenover het vorige kwartaal). Het nettoresultaat ging 1,1 miljard dollar in het rood, onder meer door 549 miljoen dollar afwaarderingen. Vorig jaar was er nog 0,4 miljard dollar winst. Arcelor greep stevig in. De kasnoden voor 2020 daalden van 4,5 naar 3,5 miljard dollar, doordat de groep 0,8 miljard dollar schrapt in de investeringen, tot 2,4 miljard. Voor het tweede kwartaal mikt ze op een verscheept volume van 13,5 à 14,5 miljoen ton (-36 tot -41% tegenover het tweede kwartaal van 2019). De vaste kosten moeten 25 à 30 procent dalen, zodat ze per verscheepte ton gelijk blijven tegenover het eerste kwartaal. De ebitda zou 0,4 à 0,6 miljard dollar bedragen. De analisten verwachten 0,4 miljard. De groep verwacht het werkkapitaal dit jaar met 1 miljard dollar te verminderen. Tegen medio 2021 moet het desinvesteringsprogramma van niet-kernactiva afgerond zijn en 2 miljard dollar hebben opgebracht. Tot nu is voor 0,5 miljard dollar activa verkocht. Door het brutodividend van 0,3 dollar per aandeel niet uit te keren, bespaart de groep 300 miljoen dollar.ConclusieWe verhoogden het advies voor ArcelorMittal omdat we geloven dat de onverwachte financiering tegen bodemtarieven, net als in 2016, koersherstel zal inluiden. Tegenover de economische onzekerheden staat een behoorlijk gesaneerde marktleider met een zeer lage waardering, tegen 0,3 keer de boekwaarde. Het is geen buy-and-holdaandeel, maar de ontgoocheling over de financiering biedt een mooi instapmoment. Vandaar het kooporder. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 8,48 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 8,7 miljard euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -41%Koersverschil sinds jaarbegin: -46%Dividendrendement: -