Als alles volgens plan verloopt, bestaat de vastgoedportefeuille van Cofinimmo eind dit jaar voor 59 procent uit zorgvastgoed. Zodra het zorgvastgoed de kaap van 60 procent neemt, maken de aandeelhouders aanspraak op een verlaging van de roerende voorheffing van 30 naar 15 procent. Dat scheelt een slok op de borrel. Voor het dividend van 2020 rekent de vastgoedvennootschap op 5,8 euro per aandeel. De verlaagde roerende voorheffing zou de netto-uitkering met 0,87 euro per aandeel verhogen. Over een langere periode levert dat een stevig voordeel op, al moeten beleggers er ook rekening mee houden dat de fiscale spelregels altijd kunnen veranderen.
...

Als alles volgens plan verloopt, bestaat de vastgoedportefeuille van Cofinimmo eind dit jaar voor 59 procent uit zorgvastgoed. Zodra het zorgvastgoed de kaap van 60 procent neemt, maken de aandeelhouders aanspraak op een verlaging van de roerende voorheffing van 30 naar 15 procent. Dat scheelt een slok op de borrel. Voor het dividend van 2020 rekent de vastgoedvennootschap op 5,8 euro per aandeel. De verlaagde roerende voorheffing zou de netto-uitkering met 0,87 euro per aandeel verhogen. Over een langere periode levert dat een stevig voordeel op, al moeten beleggers er ook rekening mee houden dat de fiscale spelregels altijd kunnen veranderen.De koerswijziging levert niet alleen een fiscaal voordeel op, ook de resultaten varen er wel bij. Vorig jaar steeg de winst uit de kernactiviteit met 15 procent dankzij een stevige stijging van de huurinkomsten. De stijging van de winst per aandeel bleef beperkt tot 4 procent als gevolg van het verwaterende effect van de kapitaalverhoging van vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar ging Cofinimmo op dat elan door. Het resultaat uit de kernactiviteit steeg met 34 procent. Het bedrijf leek voor dit jaar af te stevenen op een winst van 7,1 euro per aandeel, tot covid-19 uitbrak. Toch blijft de impact voor Cofinimmo beperkt. Het bedrijf verwacht dit jaar een winst van 6,6 tot 6,85 euro per aandeel, ongeveer evenveel als vorig jaar. De stijging van het dividend naar 5,8 euro per aandeel wordt behouden. Cofinimmo heeft opnieuw het pad van een stijgend dividend gevonden. Zorgvastgoed biedt veel meer groeimogelijkheden dan de bezadigde Belgische kantoormarkt. Cofinimmo wil een hoofdrolspeler zijn in de consolidatie van het Europese zorgvastgoed. Het gros van de portefeuille is in België, maar het bedrijf heeft ook al stevige posities in Nederland, Duitsland en Frankrijk opgebouwd. En het stak vorig jaar de tenen in het water in Spanje. Het rendement van de zorgvastgoedportefeuille is met 5,6 procent bruto lager dan de 7,1 procent van het kantoorvastgoed, maar de bezettingsgraad van zorgvastgoed bedraagt 99 procent, de huurcontracten zijn van langere duur en het vastgoed is waardevaster. Cofinimmo investeerde sinds 2005 voor 2,2 miljard euro in zorgvastgoed, en maakte 623 miljoen euro vrij door de kantoorportefeuille af te bouwen. Voor 2020 staan voor 293 miljoen euro investeringen in zorgvastgoed op het programma, waarvan al een deel is uitgevoerd en gefinancierd met een kapitaalverhoging van 99 miljoen euro. Cofinimmo doet geregeld een beroep op kapitaalverhogingen om de toename van de portefeuille te financieren. Dat zorgt voor een beperkte verwatering en een tragere groei van de winst per aandeel, maar die strategie laat toe het kruit droog te houden. Dankzij de lage schuldgraad van 41 procent laat de balans nog een stevig groeitraject toe. Beleggers moeten nog even tevreden zijn met een tragere toename van de winst per aandeel om op termijn een grotere toename mogelijk te maken. Cofinimmo liet de aandeelhouders de mogelijkheid het dividend uit te betalen in aandelen, zodat er meer geld in de vennootschap blijft om te investeren.ConclusieDe coronacrisis heeft een beperkte impact op de resultaten, maar leidde toch tot een stevige koerscorrectie. De iets aantrekkelijkere waarderingen zijn een instapkans in de defensieve waarde. Het aandeel noteert met een premie van 25 procent op de intrinsieke waarde, maar het dividendrendement is met 4,4 procent vrij aantrekkelijk en de keuze voor zorgvastgoed belooft nog winstgroei. We trekken het advies op naar kopen.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 125 euroTicker: COFB BBISIN-code: BE0003593044Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,3 miljard euroK/w 2019: 18Verwachte k/w 2020: 20Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 4,4%