De positieve koersreactie bij ThromboGenics wijst erop dat de ontgoocheling over de tegenvallende verkoop van het oogmedicijn Jetrea voor vitreomaculaire adhesie (VMA) is doorgeslikt. De omzet uit Jetrea stabiliseerde in de eerste jaarhelft rond 2,7 miljoen euro, waarvan telkens 0,8 miljoen euro royalty's van partner Alcon, voor de verkoop buiten de Verenigde Staten. De focus ligt nu volledig op de pijplijn van de ooggeneesmiddelen voor aan diabetes gerelateerde oogziekten. Dat is het snelst groeiende d...

De positieve koersreactie bij ThromboGenics wijst erop dat de ontgoocheling over de tegenvallende verkoop van het oogmedicijn Jetrea voor vitreomaculaire adhesie (VMA) is doorgeslikt. De omzet uit Jetrea stabiliseerde in de eerste jaarhelft rond 2,7 miljoen euro, waarvan telkens 0,8 miljoen euro royalty's van partner Alcon, voor de verkoop buiten de Verenigde Staten. De focus ligt nu volledig op de pijplijn van de ooggeneesmiddelen voor aan diabetes gerelateerde oogziekten. Dat is het snelst groeiende deelsegment van de ooggeneesmiddelenmarkt. Van de diabetespatiënten ontwikkelt 35 procent diabetische retinopathie (DR), de belangrijkste oorzaak van blindheid bij volwassenen, en 10 procent ontwikkelt een gezichtsbedreigende vorm (PDR). ThromboGenics ontwikkelt vier kandidaat-geneesmiddelen voor een of meer patiëntendoelgroepen (NPDR, al dan niet met diabetisch macula-oedeem of DME, en PDR, al dan niet met DME). De rekrutering van vijftig DME-patiënten voor een fase II-studie met het anti-PLGF-middel Thr-317 zit op schema. De eerste resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2018. Daarnaast loopt een fase IIa-studie bij 110 NPDR-patiënten met Thr-409 (Jetrea), die moet aantonen de verkleving van het netvlies met de ooggel loslaat, wat betekent dat het middel de overgang naar PDR verhindert. Voor Thr-687 (mogelijk voor de vier doelgroepen) en Thr-149 (DME) lopen de laatste preklinische voorbereidingen en wordt in de eerste helft van 2018 de opstart van een eerste klinische studie verwacht. Goed nieuws was er ook bij Oncurious, de samenwerking tussen ThromboGenics en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), waarin TB-403 werd ondergebracht. Met TB-403 loopt een fase I/IIa-studie voor kinderen met medulloblastoom, de meest voorkomende vorm van hersenkanker bij kinderen. Eind augustus kondigden beide partners aan dat vijf preklinische moleculen in kankerimmunologie bij de pijplijn van Oncurious worden gevoegd. ThromboGenics investeert 2,1 miljoen euro extra en blijft hoofdaandeelhouder (tot nu 91,7%). De kaspositie van 65,1 miljoen euro eind juni (80,1 miljoen eind 2016) volstaat nog voor ruim twee jaar. De Leuvenaars beschikken, inclusief Oncurious, over vijf kansen op de aflevering van een klinisch werkzaam product (proof-of-concept). De komende twaalf maanden zal voor enkele moleculen meer duidelijkheid verschaffen, maar het is duidelijk dat de lage waardering geen enkel succes verdisconteert. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1C). Uiteraard blijft het risico bovengemiddeld.