Het aandeel van de marktleider in de produceren en de commercialisering van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren is sinds 28 oktober 2019 geschorst. De aanleiding is het ontbreken van het jaarrapport over het boekjaar 2018-2019 dat afliep op 30 juni 2019. De voorziene rapportering werd op 20 september onverwacht uitgesteld nadat problemen met de voorraadwaardering waren opgedoken tijdens de jaarlijkse audit. Initieel zou het onderzoek enkele weken duren. De maximale impact werd op 30 miljoen dollar geschat, op een totale voorraad van 112,2 miljoen op 31 december 2018.
...

Het aandeel van de marktleider in de produceren en de commercialisering van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren is sinds 28 oktober 2019 geschorst. De aanleiding is het ontbreken van het jaarrapport over het boekjaar 2018-2019 dat afliep op 30 juni 2019. De voorziene rapportering werd op 20 september onverwacht uitgesteld nadat problemen met de voorraadwaardering waren opgedoken tijdens de jaarlijkse audit. Initieel zou het onderzoek enkele weken duren. De maximale impact werd op 30 miljoen dollar geschat, op een totale voorraad van 112,2 miljoen op 31 december 2018. Op 25 oktober meldde PureCircle dat het jaarrapport niet binnen de voorziene termijn van vier maanden na het einde van het boekjaar zou worden ingediend. Daarop werd de notering van het aandeel onmiddellijk geschorst. Het bedrijf herhaalde dat de waarschijnlijke impact minder dan 30 miljoen dollar bedroeg, wellicht niet te wijten was aan fraude en geen invloed zou hebben op de schuldpositie (103,5 miljoen dollar op 31 december 2018). PureCircle gaf opnieuw aan in gesprek te zijn met de banken voor het verkrijgen van uitzonderingen op de schuldconvenanten. Op 14 november bleek dat de audit een cumulatief te hoge waardering van de voorraden van 23 miljoen dollar had uitgewezen, gespreid over de boekjaren 2018 en 2019, en mogelijk ook 2017. Erger is dat daarnaast vraagtekens rezen over bepaalde boekhoudkundige transacties. Daarop werd CEO en grootaandeelhouder (8,3%) Magomet Magsagov eerst tijdelijk en intussen definitief vervangen. Eerder nam de financieel directeur al ontslag. Over de impact van de mogelijke fraude op de cijfers is er nog geen duidelijkheid, en men sloot ook niet uit dat er afwaarderingen op immateriële activa zullen moeten gebeuren. Sinds half november volgden heel wat verschuivingen in de raad van bestuur, waarbij vertegenwoordigers van de belangrijkste aandeelhouders werden benoemd, alsook een onafhankelijke bestuurder met een specifieke achtergrond in boekhouding en governance. Eind januari werden een nieuwe CEO en CFO aangesteld. Op 10 februari werd de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gehouden, evenwel zonder te beschikken over een geauditeerd jaarrapport. Dat rapport zou binnen de 90 dagen na de jaarvergadering worden voorgelegd. We verwachten dat nadien de schorsing van het aandeel zal worden opgeheven. Zonder cijfers en het oordeel van de banken is het lastig inschatten, maar gezien de vertrouwensschok zal het aandeel wellicht fors dalen bij de heropening. Het vertrouwen in het bedrijf werd de jongste jaren al zwaar op de proef gesteld door het systematisch terugschroeven van de groei-ambities. De voorlopige cijfers over 2018-2019 lieten opnieuw een ontgoochelende omzetdaling zien met 4,7 procent tot 125 miljoen dollar. Anderzijds zien we dat er orde op zaken wordt gesteld in het managementteam en de raad van bestuur. We zouden het bedrijf dus nog niet afschrijven, maar het risicoprofiel is beduidend toegenomen. Te behouden (rating 2C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.