Het klopt dat Seadrill, de Noorse wereldtopper op de verhuurmarkt van olieboorinstallaties, op 12 september in de Verenigde Staten bescherming tegen zijn schuldeisers aanvroeg (het zogenoemde chapter 11). De beslissing kwam zeker niet onverwacht, want het met schulden overladen Seadrill probeerde al ruim een jaar een forse herfinanciering door te voeren. Het oorspronkelijke doel was die eind 2017 rond te krijgen. Dat dit nu pas lukte, wijst uiteraard op een uiterst moeilijke situatie. Om die reden ...