Het aandeel van Greenyard is dit jaar een absolute smaakmaker op Euronext Brussel, met een stijging van afgerond 50 procent. Over twaalf maanden bedraagt de stijging zelfs 75 procent. De succesvolle herfinanciering in december 2016 was de eerste aanzet. Greenyard bespaart jaarlijks 15 miljoen euro rentelasten na de vervroegde terugbetaling van een dure converteerbare obligatie van Univeg (285 miljoen euro), de vernieuwing van kredietfaciliteiten, gekoppeld aan de uitgifte van een nieuwe vijfjarige converteerbare obligatie voor...