TiGenix heeft zich de voorbije jaren volkomen geheroriënteerd, na de mislukte commercialisering van ChondroCelect, een innovatief, op stamcellen gebaseerd geneesmiddel voor het herstel van kraakbeenletsels. Dat gebeurde door de overname van het Spaanse Cellerix in 2011, met de steun van de Spaanse hoofdaandeelhouder Griffols (16,13%), en een rist kapitaalverhogingen die het aantal uitstaande aandelen sinds 2009 ruim heeft vertienvoudigd, van 24 miljoen naar 260 miljoen.
...