Sinds de bekendmaking van de jaarcijfers van Fred Olsen Energy raden we aan te profiteren van elke herstelbeweging van het aandeel om posities te verkopen (rating 3C), aangezien het risico op een forse verwatering voor de bestaande aandeelhouders aanzienlijk is toegenomen. De Noorse verhuurder van offshoreolieboorinstallaties slaagde er in december 2016 wel in zijn schuldconvenanten met de banken en de obligatiehouders te versoepelen tot juli 2018. Het kocht daardoor broodnodige extra tijd, wa...

Sinds de bekendmaking van de jaarcijfers van Fred Olsen Energy raden we aan te profiteren van elke herstelbeweging van het aandeel om posities te verkopen (rating 3C), aangezien het risico op een forse verwatering voor de bestaande aandeelhouders aanzienlijk is toegenomen. De Noorse verhuurder van offshoreolieboorinstallaties slaagde er in december 2016 wel in zijn schuldconvenanten met de banken en de obligatiehouders te versoepelen tot juli 2018. Het kocht daardoor broodnodige extra tijd, want de convenanten zouden in het lopende kwartaal al worden geschonden. Maar met een nettoschuld van 589 miljoen dollar, tegenover een orderboek van 260 miljoen dollar eind 2016, is er weinig reden tot euforie.Eind vorig jaar torste Transocean een nettoschuld van 7,7 miljard dollar, tegenover een orderboek van 10,8 miljard dollar eind april. Zeker als we rekening houden met de verouderde vloot van Fred Olsen Energy, waarvan zeven van de negen installaties dateren uit de jaren zeventig, oogt de situatie ernstig. Hoewel drie van die oude installaties stevige technologische upgrades hebben ondergaan, is het duidelijk dat de modernere installaties de voorkeur krijgen als de markt in 2018 of later hervat. De overcapaciteit op de offshoremarkt blijft te groot, en met uitzondering van een contract van vijftig dagen tijdens de komende zomer voor het platform Bideford Dolphin (contractwaarde 8,6 miljoen dollar) heeft alleen de Bollette Dolphin (bouwjaar 2013) nog een contract tot juli 2018. De forse aandeelhoudersverwatering bij Polarcus en het enorme risico daarop bij Seadrill - waar de maandenlange discussies over een forse herfinanciering maar niet afgerond raken - toonden aan dat een te hoge schuldpositie in het huidige klimaat nefast is. De banken hebben als belangrijkste schuldeiser de touwtjes in handen. We bevestigen daarom het advies om elke koersopleving, zoals in de tweede helft van maart, aan te grijpen om aandelen van Fred Olsen Energy te verkopen. Op basis van het sterke aandeelhouderschap van hoofdaandeelhouder Bonheur (51,92%) verwachten we voor alle duidelijkheid geen faillissement. We vinden het wel een goed idee de opbrengst van de verkoop te gebruiken om aandelen van Transocean te kopen (rating 1C). De veel grotere en robuustere marktleider heeft de jongste jaren, behalve besparingen en schuldafbouw, wel sterke inspanningen gedaan om zijn vloot fors te verjongen. Op die manier zit Transocean in koppositie om als sterkhouder uit deze crisis te komen.