Black Earth Farming is als landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland. Eigenlijk moeten we in de verleden tijd spreken, want in de loop van september verdwijnt Black Earth Farming van de beurstabellen. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en noteert sinds eind 2007 op de beurs van Stockholm. De intekenprijs bedroeg 50 Zweedse kronen per aandeel.
...

Black Earth Farming is als landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland. Eigenlijk moeten we in de verleden tijd spreken, want in de loop van september verdwijnt Black Earth Farming van de beurstabellen. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en noteert sinds eind 2007 op de beurs van Stockholm. De intekenprijs bedroeg 50 Zweedse kronen per aandeel. Beleggers van het eerste uur beleefden weinig plezier aan hun investering. De periode tot en met 2009 stond in het teken van de verwerving van landbouwgronden, infrastructuur en materiaal. Tegen eind 2009 controleerde de groep 330.000 hectare grond, waarvan ze 216.000 hectare volledig in eigendom had. De daaropvolgende jaren startte de productie volop, en in 2011 bedroeg de beplante oppervlakte al 231.000 hectare, goed voor een oogst van 514.000 ton van voornamelijk tarwe, mais en zonnebloempitten. Daarna verschoof de aandacht naar het opkrikken van de productierendabiliteit door de toepassing van de modernste landbouwtechnieken, gekoppeld aan de optimalisatie van het landbouwareaal. Die optimalisatie kreeg in de periode 2014 tot 2016 gestalte dankzij een aantal verkoop- en ruiltransacties van landbouwgrond, waardoor de beplante oppervlakte in 2015 terugviel naar 149.300 hectare. Tijdens de zomer van 2016 staken de eerste geruchten op over een grote transactie, maar het bleef lang onduidelijk of er een deal uit de bus zou komen. We gingen uit van een nieuwe stap in de verdere optimalisatie van de ligging van de gronden, maar op 13 februari kondigde Black Earth Farming de verkoop aan van de volledige eigendommen en activiteiten in Rusland aan Russische investeerders, voor een overnamesom van 184 miljoen dollar in cash. Het bedrijf besliste daarop, na de terugbetaling van de openstaande schulden en het aanhouden van een reserve voor de lopende kosten, de opbrengst van omgerekend 6,76 Zweedse kronen per aandeel uit te keren aan de aandeelhouders, met de bedoeling de vennootschap daarna te vereffenen en de beursnotering te schrappen. Het aandeel noteert sinds 14 augustus zonder het recht op uitbetaling, waardoor de koers is teruggevallen tot minder dan 0,10 Zweedse kronen per aandeel. De uitbetaling van 6,76 Zweedse kronen per aandeel bruto wordt uitgekeerd op 6 september, na afhouding van 30 procent roerende voorheffing (netto 4,73 Zweedse kronen per aandeel). Alles bij elkaar is dat een ontgoochelend einde van een beloftevol landbouwaandeel met een unieke blootstelling aan de vruchtbare grond in de Black Earth-regio. Na een zeer moeizaam eerste decennium ging het sinds 2015 operationeel de goede kant op.