De reden voor de stevige daling was een gevolg van de negatieve marktreactie op de strategische visie 2030, die de Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz) op 9 oktober had gepresenteerd. Deze zomer liet K+S noodgedwongen de doelstelling los om tegen 2020 een bedrijfskasstroom (ebitda) van minstens 1,6 miljard euro te realiseren.
...

De reden voor de stevige daling was een gevolg van de negatieve marktreactie op de strategische visie 2030, die de Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz) op 9 oktober had gepresenteerd. Deze zomer liet K+S noodgedwongen de doelstelling los om tegen 2020 een bedrijfskasstroom (ebitda) van minstens 1,6 miljard euro te realiseren.Dat plan stelde een potasprijsniveau van 330 dollar per ton voorop, terwijl het prijsniveau rond 240 dollar per ton ligt, zonder uitzicht op een fors prijsherstel op korte termijn. Op het eerste gezicht ogen de doelstellingen voor de strategische visie 2030 indrukwekkend: een omzettoename van 3,5 miljard euro in 2016 tot 11 miljard in 2030, of een jaarlijkse groeivoet van 9 procent, en een toename van de ebitda van 519 miljoen in 2016 tot 3 miljard in 2030, of een toename van de ebitda-marge van afgerond 15 naar 27 procent. Het probleem met zulke langetermijnvoorspellingen is uiteraard dat de onderliggende assumpties dermate onvoorspelbaar zijn dat de prognose op zich een zeer grote foutenmarge meedraagt. Liever focust de markt dus op de wat kortere termijn. Die oogt voor K+S noodgedwongen behoedzaam. De groep torst een stevige schuldenlast (eind juni 3,75 miljard euro, of 5,8 keer de verwachte ebitda 2017) als gevolg van de bouw van Bethune, het nieuwbouwpotasproject in het Canadese Saskatchewan, dat deze zomer is opgestart.Centraal in de nieuwe strategie staat het uitbouwen van een meer klantgerichte organisatie, gericht op vier afzetmarkten: landbouw, industrie, lokale overheden en consumenten. De periode tot 2020 wordt er een van transformatie. Operationeel zal een nieuwe, klantgerichte organisatie worden uitgebouwd onder het motto Build One Company, met de fusie van de zout- en meststoffenafdelingen. Dat moet 150 miljoen euro besparingen opleveren en de schuldgraad tegen eind 2020 halveren (positieve vrije kasstroom vanaf 2019).Pas na 2020 is er ruimte voor een echte groeiversnelling. Dan zal meer aandacht gaan naar gespecialiseerde meststoffen en afzetmarkten (meer farma) en geografisch wil K+S mikken op een grotere blootstelling aan Azië en Afrika. De sterkste jaarlijkse groei moet komen van de afzetmarkten landbouw (+10 procent) en industrie (+9 procent). Ondanks de negatieve koersreactie blijven we positief over de vooruitzichten van K+S. Het aandeel is achtergebleven tegenover de sector en we verwachten een betere prestatie de komende twaalf tot achttien maanden, ondersteund door een geslaagde opstart van Bethune en de verminderende zorgen omtrent de Duitse milieuproblemen. Koopwaardig (rating 1B).