Het was voor de aandeelhouders van Celyad, het vroegere Cardio3 BioSciences, met spanning uitkijken naar 28 juni. Op die dag maakte Celyad de resultaten bekend van de fase III-studie (CHART-1) met C-Cure tegen hartfalen. C-Cure is een stamcelproduct gebaseerd op beenmergstamcellen van de patiënt die omgevormd worden tot hartspiercellen om het falende hart te herstellen. Het primaire eindpunt van de Europese studie met 271 patiënten werd niet gehaald. Een algemene positieve evolutie tegenover placebo werd wel waargenomen, en in een subgroep (60% van de populatie) was er wel een statistisch relevant effect. Dat laatste element biedt nog hoop, en zal de komende maanden een basis zijn voor gesprekken met het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) over een mogelijke aanvraag tot commercialisatie. Meer duidelijkheid volgt daarover in het najaar.
...