Het is nog wachten tot vrijdag 17 augustus om zicht te krijgen op de gang van zaken bij Lotus Bakeries in de eerste jaarhelft. Na een overgangsjaar 2017 met een lager groeicijfer gaan analisten toch weer uit van een normale omzetgroei van 5 à 10 procent per jaar voor de periode 2018-2020 en een dubbelcijferige jaarlijkse winstgroei. Zo bedraagt de consensusomzet 557,5 miljoen euro (+6,4%) voor 2018 en een gemiddelde winstschatting van 71,8 miljoen euro of 88,4 euro per aandeel (+12,4%).
...