De vraag naar sensoren voor allerhande toepassingen en producten voor slimme verlichting in auto's blijft hoge toppen scheren. Intussen telt elke wagen die waar dan ook wordt geproduceerd gemiddeld zestien chips van Melexis-makelij. Volgens topman Marc Biron overstijgt bij vooral de meest geavanceerde halfgeleiders de vraag nog steeds het aanbod. Bij andere types is de markt dan weer grotendeels in evenwicht. Toch zijn er signalen dat de situatie van de vorige kwartalen, waarbij afnemers zo groot mogelijke bestellingen plaatsten om hun voorraden aan te vullen, grotendeels voorbij is. Voor sommige producten is er zelfs een afbouw van de voorraden. Dat is niet langer uitsluitend het gevolg van een schaarste aan halfgeleiders maar ook van recessievrees en de hoge energieprijzen...

De vraag naar sensoren voor allerhande toepassingen en producten voor slimme verlichting in auto's blijft hoge toppen scheren. Intussen telt elke wagen die waar dan ook wordt geproduceerd gemiddeld zestien chips van Melexis-makelij. Volgens topman Marc Biron overstijgt bij vooral de meest geavanceerde halfgeleiders de vraag nog steeds het aanbod. Bij andere types is de markt dan weer grotendeels in evenwicht. Toch zijn er signalen dat de situatie van de vorige kwartalen, waarbij afnemers zo groot mogelijke bestellingen plaatsten om hun voorraden aan te vullen, grotendeels voorbij is. Voor sommige producten is er zelfs een afbouw van de voorraden. Dat is niet langer uitsluitend het gevolg van een schaarste aan halfgeleiders maar ook van recessievrees en de hoge energieprijzen. De evolutie op Chinese automarkt is nog wat onzeker. Dat komt omdat deze vooral gestuurd wordt door subsidies voor elektrische en hybride voertuigen. Dat is het meest lucratieve marktsegment voor Melexis. In Europa daalden de autoverkopen in de eerste jaarhelft met 20 procent, maar sinds september is er weer een bescheiden groei op jaarbasis. Het valt af te wachten hoe een en ander volgend jaar uitdraait voor Melexis.In 2022 is er alvast nog geen vuiltje aan de lucht. De cijfers van het derde kwartaal lagen over de hele lijn boven de verwachtingen met onder meer een recordomzet. Begin dit jaar ging Melexis nog uit van een jaaromzet die met 12 tot 17 procent zou toenemen maar de derde opwaartse bijstelling stelt een groeicijfer met 29 tot 30 procent voorop. Dat komt overeen met een jaaromzet van 830 tot 837 miljoen euro. Melexis profiteerde ook in het derde kwartaal van de sterke dollar. Die had een positieve impact van 7 procent op jaarbasis en 2 procent op kwartaalbasis. De groepsomzet kwam uit op 219,8 miljoen euro en lag daarmee aan de bovenkant van de verwachte vork (215 tot 220 miljoen). Dat betekende op jaarbasis een groei met 35 procent (28% bij constante wisselkoersen) en 5 procent op kwartaalbasis (2% bij constante wisselkoersen). De bruto winstmarge kwam uit op 44,7 procent en dat was 1,4 procentpunt hoger dan een jaar eerder. De bedrijfswinst klom met ruim de helft (55%) naar 61,5 miljoen euro en lag daarmee boven de verwachtingen. De groep gaf 3 miljoen euro minder uit dan voorzien waardoor de ebit-marge klom naar 28 procent tegenover een verwachte 26,5 procent. Netto bleef er 48,8 miljoen euro over of een derde meer dan een jaar eerder. Per aandeel werd 1,21 euro verdiend tegenover 0,9 euro een jaar eerder. Na drie kwartalen bedraagt de nettowinst nu 3,59 euro per aandeel of 48 procent meer dan vorig jaar. De consensuswinstverwachting voor het volledige boekjaar bedraagt 4,68 euro. Melexis verwacht dat de huidige trends ook in het vierde kwartaal doorzetten en mikt op een omzet tussen 220 en 225 miljoen euro. Melexis realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 58 miljoen euro tegenover 25 miljoen euro een jaar eerder. Na drie kwartalen in 2022 komt dit cijfer uit op 132 miljoen euro. De netto cashpositie lag eind september op 104,5 miljoen euro. Melexis heeft geen langetermijnschulden. De waarde van de voorraden klom naar 175,2 miljoen euro tegenover 167,3 miljoen euro na de eerste jaarhelft.ConclusieHoewel het segment van halfgeleiders voor de autosector goed standhoudt, deelt het aandeel Melexis in de malaise die de rest van de sector treft. Dit kan liggen aan de toegenomen onzekerheid over volgend jaar, maar Melexis is tegen 3,5 keer de verwachte omzet en 16 keer de verwachte winst al lang niet meer zo goedkoop geweest. Het aantrekkelijke rendement is de kers op de taart.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 72,10 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,03 miljard euroK/w 2021: 23Verwachte k/w 2022: 16Koersverschil 12 maanden: -20%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: 3,5%