Sipef werd in 1919 opgericht. Vanaf 1990 focuste de groep op de productie van voornamelijk palmolie, aangevuld met rubber, thee en bananen. Ze hanteert steevast de hoogste normen in duurzame ontwikkeling. Sipef is een van de weinige producenten met volledig traceerbare en gecertificeerde palmproducten. Ondanks de negatieve perceptie omtrent palmolie in Europa, groeit de vraag wereldwijd jaarlijks met 3 à 4 procent.
...

Sipef werd in 1919 opgericht. Vanaf 1990 focuste de groep op de productie van voornamelijk palmolie, aangevuld met rubber, thee en bananen. Ze hanteert steevast de hoogste normen in duurzame ontwikkeling. Sipef is een van de weinige producenten met volledig traceerbare en gecertificeerde palmproducten. Ondanks de negatieve perceptie omtrent palmolie in Europa, groeit de vraag wereldwijd jaarlijks met 3 à 4 procent. In 2017 plaatste de groep een versnelling in het groeitraject via overnames, deels gefinancierd met een kapitaalverhoging van 89 miljoen euro. Eind 2020 beschikte Sipef over een beplant areaal van 83.893 hectare, voornamelijk in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. De groep wil tegen 2030 een areaal van 100.000 hectare die de jaarlijkse palmolieproductie zou doen toenemen van bijna 400.000 naar 600.000 ton.2021 werd een onverhoopt boerenjaar. In het begin van het jaar overheerste nog de ontgoocheling over de fors verhoogde exportheffingen op palmproducten waartoe de Indonesische overheid in december 2020 besliste ter financiering van het biodieselprogramma. Naarmate het jaar vorderde vielen alle puzzelstukken in elkaar. De eigen palmolieproductie viel hoger uit dan verwacht: +18 procent na negen maanden tot 291.668 ton, en +15 procent voor het volledige jaar. De wereldwijde palmolieproductie viel tegen, net zoals die van de belangrijkste concurrerende plantaardige oliën. Daardoor steeg de palmolieprijs in het najaar richting 1.400 dollar per ton. Bovendien werden de Indonesische exportheffingen eind juni een stuk verlaagd. Sipef kon bij de derdekwartaalupdate de verwachte jaarwinst optrekken van 60 à 70 miljoen dollar naar 80 miljoen. Dat cijfer omvat nog niet de eenmalige nettowinst van 11 miljoen dollar op de verkoop van de theeactiviteiten en de helft van de rubberactiva in april. Sipef vervelde daardoor tot een pure palmoliespeler, met een structureel winstgevende nevenactiviteit in bananen. Behoudens onverwacht slechte productiecijfers in het vierde kwartaal, verwachten we nog beter dan vooropgestelde jaarcijfers over 2021. Het brutodividend kan het recordniveau van 1,7 euro per aandeel uit 2011 en 2012 benaderen of verbeteren. De marktconsensus ligt op 1,75 dollar per aandeel. De palmolievoorraden zijn aan de lage kant en de productie van de belangrijkste plantaardige oliën blijft ontgoochelen. Voor Sipef is dat het perfecte scenario voor hoge palmolieprijzen in de eerste jaarhelft. Dat moet volstaan om al een groot deel van de te verwachten jaarproductie tegen hoge tarieven vast te leggen. Na de forse productiegroei van 2021 zal de groei in 2022 beperkter zijn. De markt verwacht een daling van de nettowinst van 83 miljoen dollar in 2021 naar 57 miljoen. De kans bestaat dat Sipef tegen eind 2022 schuldenvrij zal zijn, ondanks een toename van het investeringsbudget in 2022. Dat was tot vorig jaar een ondenkbare droomsituatie die alle financiële beslommeringen wegneemt voor de groeiambities richting 2030. Het aandeel van Sipef presteerde sterk in de tweede jaarhelft, maar blijft nog te veel achter op de enorme hoogconjunctuur in de palmoliesector. De sector is cyclisch, maar de huidige hausse wordt onderschat. Bovendien zijn de vooruitzichten op middellange termijn gunstig. We verwachten dat de analisten na de jaarrapportering de winstschattingen voor 2022 zullen optrekken. We mikken op een stijging van het aandeel richting 70 euro, in de buurt van de historische recordniveaus van 2011 en 2017.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 56,20 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 588,2 miljoen euroK/w 2021: 7Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: +28%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 0,6%