Het aandeel van de Belgische bouw- en baggergroep CFE bleef sinds ons koopadvies eind maart per saldo stabiel. Het voorzichtige koersherstel werd op 25 mei abrupt afgebroken na een slecht onthaalde kwartaalupdate. Deze keer speelde de onverwachts sterk opgelopen schuld het aandeel parten. De nettoschuldpositie klom in het eerste kwartaal met 77 procent tot 622,3 miljoen euro. Dat was een gevolg van de evolutie bij de bagger- en milieugroep DEME, die haar nettoschuld zag toenemen van 287,7 miljoen euro eind 2017 naar 529,4 miljoen (+84%).
...