De stichter en hoofdaandeelhouder Robert McEwen investeerde tot nu toe 161 miljoen dollar in het mijnbouwbedrijf. De 69-jarige Canadees is een levende legende in de goudsector omdat hij in 1993 Goldcorpstichtte en er de beurskapitalisatie in anderhalf decennium deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar. Nog typerend is dat McEwen tevreden is met een jaarsalaris van 1 dollar en geen bonussen of opties wil. Hij weigert ook elke royalty- of streamingdeal. Het volledige opwaartse potentieel moet de aandeelhouder ten goede komen, in de eerste plaats Robert McEwen zelf, die 20 procent van de aandelen bezit. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (San José, El Gallo, Black Fox en Gold Bar), een project in ontwikkeling (Le...

De stichter en hoofdaandeelhouder Robert McEwen investeerde tot nu toe 161 miljoen dollar in het mijnbouwbedrijf. De 69-jarige Canadees is een levende legende in de goudsector omdat hij in 1993 Goldcorpstichtte en er de beurskapitalisatie in anderhalf decennium deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar. Nog typerend is dat McEwen tevreden is met een jaarsalaris van 1 dollar en geen bonussen of opties wil. Hij weigert ook elke royalty- of streamingdeal. Het volledige opwaartse potentieel moet de aandeelhouder ten goede komen, in de eerste plaats Robert McEwen zelf, die 20 procent van de aandelen bezit. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (San José, El Gallo, Black Fox en Gold Bar), een project in ontwikkeling (Lexam VG Gold), een project dat de levensduur van een bestaande mijn zal verlengen (Fenix)en een opportuniteit in koper (Los Azules). 2019 bracht veel ellende en teleurstelling, ondanks het herstel van de goud- en de zilverprijs. De nieuwsstroom bij McEwen Mining viel tegen. De productie kwam onder de verwachtingen uit. De jaarprognose voor 2019 op groepsniveau bedroeg 210.000 troy ounce goudequivalenten, ruim meer dan de 176.000 van 2018. Maar na het derde kwartaal schroefde McEwen de doelstelling terug tot 169.000 tot 176.000 troy ounce.Voor de verlaging van de productie waren er twee oorzaken. Ten eerste waren er productieproblemen bij het Black Fox-goudmijncomplex in het Canadese Timmins, dat de groep in 2017 had overgenomen 35 miljoen dollar. Ten tweede liep de opstart van van Gold Bar vertraging op. Die was gepland begin 2019, maar gebeurde pas in de loop van het tweede kwartaal. Door de lagere productiecijfers vielen ook de resultaten tegen en bleef McEwen Mining verlieslatend. De eigenzinnige CEO voerde dan ook twee kapitaalverhogingen door, en niet één, zoals gebruikelijk is. Die vonden bovendien plaats op momenten dat de koers al onder druk stond. De markt nam het hem absoluut kwalijk.McEwen Mining heeft de ambitie uitgesproken de jaarlijkse productie tegen 2021 op te trekken richting 250.000 troy ounce goudequivalenten. Dat is de helft meer dan de vooropgestelde productie van rond 170.000 troy ounce voor 2019. Om dat waar te maken, rekenen we toch op een productie van meer dan 200.000 troy ounce goudequivalenten voor 2020 (85.000 voor San José, 70.000 voor Gold Bar en 50.000 voor Black Fox). In 2021 moet daar het Fenix-project bij komen, de verlenging van de El Gallo-mijn met een voorziene jaarlijkse productie van 47.000 troy ounce. McEwen Mining prijkte ook op de favorietenlijst van vorig jaar en, toegegeven, dat was geen succes. Het tegenvallende 2019 brengt ons echter niet van de wijs. De resultaten van de exploratieprojecten leverden wel gunstige resultaten op. De ster van de levende legende in de goudsector, Rob McEwen, begon in de loop van 2019 te tanen. Een andere verklaring voor het feit dat het aandeel minder presteerde dan de sector, hebben we niet. McEwen zal dus in 2020 en de volgende jaren met resultaten moeten komen. McEwen Mining is, in tegenstelling tot voorgaande opwaartse cycli, zwaar achtergebleven tegenover de goudmijnindex. Daardoor heeft het een nog hogere hefboom op de evolutie van de goudprijs (bèta van 3). Als de goudprijs, zoals we verwachten, in de loop van 2020 verder gaat schitteren, dan zullen we met dit aandeel deze keer wel mooie tijden beleven. We mikken op een terugkeer van de koers richting 2 dollar. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,05 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 416 miljoen dollarK/w 2018: -Verwachte k/w 2019: -Koersverschil 12 maanden: -43%Koersverschil sinds jaarbegin: -41%Dividendrendement: -