Het Zweedse farmabedrijf Medivir beleeft een historisch jaar. Simeprevir, een middel tegen hepatitis C (een leveraandoening veroorzaakt door het hepatitis C-virus; HCV) loste immers ruimschoots de verkoopverwachtingen in. Partner Johnson & Johnson, dat buiten Scandinavië de verkooprechten bezit, realiseerde in het derde kwartaal met Simeprevir 796 miljoen USD omzet, waarvan 671 miljoen USD in de VS. Na negen maanden staat de omzetteller op 1,98 miljard USD (1,69 miljard USD in de VS), te vergelijken met een oorspronkelijke omzetverwachting voor 2014 tussen 200 en 800 miljoen USD. Medivir realiseerde daarop in het derde kwartaal 516,5 miljoen SEK royalty-inkomsten,...