Het Zweedse farmabedrijf Medivir kan terugblikken op een historisch 2014. Simeprevir, een middel tegen hepatitis C (een leveraandoening veroorzaakt door het hepatitis C-virus; HCV), overtrof ruimschoots de oorspronkelijke verkoopverwachtingen van 200 tot 800 miljoen USD. Partner Johnson & Johnson, dat buiten Scandinavië de verkooprechten op Simeprevir bezit, realiseerde 2,3 miljard USD omzet: 1,94 miljard USD in de Verenigde Staten en 359 miljoen USD in andere landen (Japan, Canada, Rusland en Europa).
...