Het Zweedse farmabedrijf Medivir kan terugblikken op een historisch 2014. Simeprevir, een middel tegen hepatitis C (een leveraandoening veroorzaakt door het hepatitis C-virus; HCV), overtrof ruimschoots de oorspronkelijke verkoopverwachtingen van 200 tot 800 miljoen USD. Partner Johnson & Johnson, dat buiten Scandinavië de verkooprechten op Simeprevir bezit, realiseerde 2,3 miljard USD omzet: 1,94 miljard USD in de Verenigde Staten en 359 miljoen USD in andere landen (Japan, Canada, Rusland en Europa).
...

Het Zweedse farmabedrijf Medivir kan terugblikken op een historisch 2014. Simeprevir, een middel tegen hepatitis C (een leveraandoening veroorzaakt door het hepatitis C-virus; HCV), overtrof ruimschoots de oorspronkelijke verkoopverwachtingen van 200 tot 800 miljoen USD. Partner Johnson & Johnson, dat buiten Scandinavië de verkooprechten op Simeprevir bezit, realiseerde 2,3 miljard USD omzet: 1,94 miljard USD in de Verenigde Staten en 359 miljoen USD in andere landen (Japan, Canada, Rusland en Europa). Onderliggend is de trend veel minder gunstig, gezien de evolutie van de cijfers op kwartaalbasis: 354 miljoen USD in het eerste kwartaal, 831 miljoen USD in het tweede, 796 miljoen USD in het derde en 321 miljoen USD in het laatste kwartaal. Die forse knik heeft alles te maken met de lancering van nieuwe combinatietherapieën in de tweede jaarhelft, die de huidige standaardbehandeling met interferon (inspuiting) en ribavirine verder terugdringen. Simeprevir mag in de Verenigde Staten sinds het najaar samen met Sofusbuvir van Gilead Sciences als orale combinatietherapie worden toegediend. Maar het is vooral de lancering in oktober van Harvoni, een nieuwe orale combinatietherapie van Gilead Sciences die, zoals verwacht, de concurrentie overvleugelt.Simeprevir is dus de concurrentieslag aan het verliezen, al zal het product wel een stukje van de grote HCV-geneesmiddelenmarkt behouden. Johnson & Johnson heeft nog verschillende fase II- en III-studies met Simeprevir lopen. In de thuismarkt Scandinavië zien we in het vierde kwartaal wel nog een verdere toename van de omzet (+ 67%), tot 103,1 miljoen SEK. De royalty-inkomsten uit de verkoop door Johnson & Johnson zakten naar 220,1 miljoen SEK (516,5 miljoen SEK in het derde kwartaal). Samen met een 12% hogere omzet (53,5 miljoen SEK) uit de verkoop van veertien ingelicentieerde farmageneesmiddelen in Scandinavië levert dit een groepsomzet van 377 miljoen SEK, en een jaaromzet van 1,77 miljard SEK. De nettowinst bedroeg 147,3 miljoen SEK (4,71 SEK per aandeel) in het vierde kwartaal en 1,13 miljard SEK (36,24 SEK per aandeel) op jaarbasis. Medivir verlaagde in februari het aantal uitstaande aandelen met 4,3 miljoen, tot 26,4 miljoen, via een vrijwillige terugname van aandelen, waarbij per 7 aandelen 1 aandeel werd ingekocht tegen 140 SEK per aandeel (totaal kostenplaatje 601 miljoen SEK). Na deze operatie is ongeveer 40% van de beurskapitalisatie gedekt door de kaspositie (eind december 1,4 miljard SEK, of 45 SEK per aandeel) en Medivir zal, mits goedkeuring tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei, een aandeleninkoopprogramma opstarten. In de eigen pijplijn start in het derde kwartaal een fase I-studie met MIV-247 (een beloftevol product tegen neurotische pijn), en eind 2015 een fase IIa-studie met MIV-711 (een middel tegen osteoartritis). ConclusieHet wonderjaar 2014 zal voor Medivir helaas geen vervolg krijgen in 2015. Het aandeel noteert wel goedkoop, tegen 10 keer de verwachte winst 2015 en een ondernemingswaarde (ev) van 4,9 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda). Maar de winst zal de komende jaren naar verwachting verder dalen. Ondanks de te verwachten steun van het inkoopprogramma zien we te weinig opwaarts koerspotentieel. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B