Het kwartaalrapport van Melexis geeft een gemengd beeld. De markt reageerde vooral enthousiast op de melding van CEO Françoise Chombar dat de voorraadcorrectie stilaan achter de rug is. Die correctie had een grote impact op de cijfers van de voorbije vier kwartalen. Door de economische en geopolitieke onzekerheden bouwden de klanten van Melexis hun voorraden af voor ze nieuwe bestellingen plaatsten.
...

Het kwartaalrapport van Melexis geeft een gemengd beeld. De markt reageerde vooral enthousiast op de melding van CEO Françoise Chombar dat de voorraadcorrectie stilaan achter de rug is. Die correctie had een grote impact op de cijfers van de voorbije vier kwartalen. Door de economische en geopolitieke onzekerheden bouwden de klanten van Melexis hun voorraden af voor ze nieuwe bestellingen plaatsten. Intussen komen de bestellingen dus blijkbaar weer vlotter binnen. Maar van een hoera-stemming is in de sector geen sprake, want sectorgenoten, zoals Texas Instruments, delen het optimisme van Melexis niet. Het kwartaalrapport van Infineon (12 november) wordt dan ook iets om naar uit te kijken. Ook op de eindmarkten is de trend nog niet gekeerd. De Chinese automarkt, de grootste ter wereld, kromp vorig jaar voor het eerst in twintig jaar. 2019 bracht nog geen beterschap. In september daalde de autoverkoop met 5,2 procent op jaarbasis, de vijftiende achteruitgang in zestien maanden. Bovendien daalde de verkoop van elektrische wagens voor de derde maand op rij. In de Europese Unie is de autoverkoop na drie kwartalen 1,6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Melexis haalde in het derde kwartaal 123,3 miljoen euro omzet, 16 procent minder dan vorig jaar, maar 3 procent meer dan in het tweede kwartaal. Dat cijfer lag aan de bovenkant van de eigen verwachting (117-123 miljoen) en boven de consensusprognose van 120,4 miljoen euro. Melexis is een dollarverdiener. Wisselkoerseffecten hadden een positieve impact van 2 procent op jaarbasis en 1 procent op kwartaalbasis. Op het gebied van de winstgevendheid was de situatie omgekeerd. De brutowinst kelderde met 28 procent naar 49,3 miljoen euro, waardoor de marge (40%) onder de verwachte 41,3 procent lag. De daling ligt onder meer aan een groter aandeel van producten met een lagere winst in de omzet. De operationele winst (ebit) halveerde naar 18,2 miljoen euro, goed voor een ebit-marge van 14,7 procent (15,1% verwacht). Na drie kwartalen ligt de omzet (359,8 miljoen euro) 16 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Omdat de vaste kosten over een lagere omzet worden verdeeld, blijven ook de brutomarge (40,5%) en de ebit-marge (14,5%) achter op vorig jaar (resp. 46,1% en 24,9%). De nettowinst blijft steken op 1,11 euro per aandeel, tegenover nog 2,15 euro vorig jaar. Melexis stelt voor het lopende kwartaal een omzet tussen 123 en 129 miljoen euro voorop. Op het middelpunt is dat een klim van 2 procent op kwartaalbasis, maar wel 11 procent lager dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Net als bij de cijfers van de voorbije verslagperiode blijven de prognoses voor de brutomarge (40%) en de ebit-marge (15%) achter op de verwachtingen (resp. 41,6% en 16,1%). Er was tussen juli en september een vrije kasstroom van 29,8 miljoen euro, fors meer dan in dezelfde periode van 2018 (7,9 miljoen euro). Dat komt omdat Melexis het mes zette in de kapitaaluitgaven. Melexis had na het derde kwartaal 60,2 miljoen euro in kas. Daar stond een langetermijnschuld van 66 miljoen euro tegenover. De waarde van de voorraden bleef nagenoeg stabiel op 128 miljoen euro. Op 24 oktober werd een tussentijds dividend van 1,3 euro (bruto) per aandeel uitgekeerd.ConclusieDe afbouw van de voorraden bij de klanten is sterk verminderd en de bestellingen trekken geleidelijk weer aan, maar dat is maar het eerste deel van het verhaal. Na de kwartaalcijfers maakte Melexis het koersverlies van de voorbije vier weken weer goed. Cruciaal is de omvang van het herstel op de eindmarkten. We gaan uit van een geleidelijk herstel en verwachten geen sterke opleving. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 66,5 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,7 miljard euroK/w 2018: 23Verwachte k/w 2019: 37Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: 3,3%