18,63 EUR - 3B
...

18,63 EUR - 3B Melexis is in zijn 25-jarige bestaan uitgegroeid tot een dominante speler in het segment van de halfgeleiders voor de automobielindustrie. Dit is een prestatie waarop de groep terecht fier mag zijn, want in deze niche zijn ook grote namen uit de sector als ST Microelectronics, Infineon, Samsung en het van Motorola afgesplitste Freescale Semiconductor actief. Het aandeel van halfgeleiders in voertuigen neemt voortdurend toe, door steeds strengere normen op het vlak van schadelijke uitstoot, veiligheid, prestatieniveau en comfort. Het halfgeleidergebruik in auto's liet de voorbije jaren een dubbelcijferige groei zien, waardoor dit segment sneller groeit dan de globale halfgeleiderindustrie. Melexis speelt met het productengamma dat, onder meer, uit sensoren en actuatoren bestaat op deze trends in. Vorig jaar werden 15 nieuwe producten op de markt gebracht, waarvan er 10 een wereldprimeur waren. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijven daarom prioritair. Vorig jaar was 84% van de omzet van Melexis afkomstig van de automobielsector. Het bedrijf zag de jaaromzet in 2012 met 7% toenemen, tot 247 miljoen EUR. De Europese markt, die instaat voor ongeveer 45% van de groepsomzet, laat het momenteel wat afweten en liet in 2012 voor het derde jaar op rij een achteruitgang optekenen. Dit wordt voorlopig nog meer dan voldoende gecompenseerd door de groei in de andere regio's. Met name Azië en de Verenigde Staten trokken in de eerste jaarhelft opnieuw de kar. In het voorbije, tweede kwartaal presteerde Melexis boven de verwachtingen, wat gedeeltelijk aan de goedkopere euro (EUR) toe te schrijven was. De groepsomzet steeg met 8,1% op jaarbasis en 8,5% op kwartaalbasis, tot 67,1 miljoen EUR. De brutowinst klom met 7%, tot 31,1 miljoen EUR, waardoor de brutomarge op 46,4% uitkwam, bijna 1% hoger dan in het eerste kwartaal. De operationele (ebit)-marge herstelde naar 22,9%, tegenover 20,6% in het eerste kwartaal. Netto bleef er 13,1 miljoen EUR of 0,33 EUR per aandeel over, tegenover 0,28 EUR in het eerste kwartaal. Naast de hogere omzet en marge had ook de inkoop van eigen aandelen een gunstig effect. De voorraden bleven het voorbije halfjaar relatief stabiel. Melexis schreeuwt het voorlopig nog niet van de daken, maar de producten van de groep kennen ook buiten de auto-industrie potentieel verschillende toepassingen. Dit opent interessante toekomstperspectieven. Melexis kan gebruikmaken van de kennis die opgedaan werd in de automobielsector om bestaande componenten of chipsets te gebruiken in nieuwe toepassingen en nieuwe markten. Het gaat hierbij om consumentenelektronica, maar ook draadloze en industriële of medische toepassingen. Het is op termijn dus de bedoeling om nieuwe markten aan te boren en het aandeel van de verkopen buiten de autosector, die momenteel amper een zesde van de omzet uitmaken, op te trekken. Voor de lopende verslagperiode wordt op een bescheiden omzetgroei op kwartaalbasis gerekend. De prognoses voor het volledige boekjaar blijven wel gehandhaafd. Het verkoopcijfer zal 5 tot 10% hoger uitkomen dan in 2012. Na 6 maanden ligt Melexis alvast op schema met een toename van 7%. Ook de verwachtingen voor brutomarge (minstens 45%) en operationele marge (minstens 21%) lijken zonder onverwachte tegenslagen zeker haalbaar. Net als vorig jaar wordt het dividend met 5 eurocent per aandeel opgetrokken. Eind oktober zal 70 eurocent per aandeel worden uitgekeerd. Het aandeel heeft de voorbije maanden de wind in de zeilen. Aan bijna 15 keer de verwachte winst kan Melexis bezwaarlijk nog een koopje worden genoemd. De groei evolueert stabiel, maar is bepaald niet spectaculair. De aangekondigde toename van het dividend brengt het rendement van het aandeel op 3,7% (bruto). Het heeft geen zin om achter de koers aan te hollen. Het aandeel is te behouden (rating 3B). Tenzij het gewicht van het aandeel in de portefeuille hoog is opgelopen, dan is gedeeltelijk winst nemen perfect te verantwoorden.Houden / afwachten