De liquiditeitspositie van Melexis nam tijdens 2015 toe van 59,6 naar 73,8 miljoen EUR. De stijging van de operationele kasstroom van 95 naar 115 miljoen EUR liet dus voldoende ruimte voor een verhoging van het dividend. Melexis keerde vorig jaar 1 EUR per aandeel uit. Dat wordt nu bijna verdubbeld naar 1,9 EUR. In oktober werd al een tussentijds dividend van 1,3 EUR betaald. Dat wordt eind april nog aangevuld met een slotdividend van 0,6 EUR, wat Melexis aan de huidige koers een brutorendement van 4,2% oplevert.
...