Melexis haalt 90% van zijn omzet uit de verkoop van halfgeleiders voor de automobielsector en bekleedt wereldwijd de vijfde plaats in het segment van de sensoren. Het gebruik van sensoren in voertuigen neemt steeds verder toe, omwille van de veiligheid, het milieu en het comfort. Melexis heeft stabiele langetermijnrelaties met verschillende constructeurs en is een vaste waarde.
...

Melexis haalt 90% van zijn omzet uit de verkoop van halfgeleiders voor de automobielsector en bekleedt wereldwijd de vijfde plaats in het segment van de sensoren. Het gebruik van sensoren in voertuigen neemt steeds verder toe, omwille van de veiligheid, het milieu en het comfort. Melexis heeft stabiele langetermijnrelaties met verschillende constructeurs en is een vaste waarde. Meer dan de helft van de omzet van Melexis wordt in dollar (USD) afgerekend. Voor dat Belgische bedrijf wil dat zeggen dat schommelingen in de EUR-USD-verhouding een belangrijke impact kunnen hebben op de resultaten. Zo groeide de omzet van Melexis vorig jaar met 20%, maar iets meer dan de helft daarvan was toe te schrijven aan de klim van de Amerikaanse munt. Tijdens het eerste kwartaal van 2016 verloor de USD wat van zijn pluimen, met een verlies van bijna 5% tegenover de EUR. Toch zag Melexis in de drie eerste maanden van dit jaar de omzet met 16% toenemen, tot 109,4 miljoen EUR. Daarmee groeide de omzet even snel als in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar toen was de helft daarvan te danken aan de USD. Nu was dit maar 4 van de 16%. Door hogere kosten (onder meer voor onderzoek en ontwikkeling) bleven de marges iets achter op de consensusverwachting. De brutowinst van 49,3 miljoen EUR leverde een brutomarge van 45% op en de operationele winst (ebit) van 27,5 miljoen EUR leidde tot een ebit-marge van 25,1%. Deze cijfers liggen in lijn met de prognoses voor het volledige boekjaar die Melexis eerder dit jaar meegaf bij de presentatie van de jaarcijfers. Het management mikt voor 2016 nu op een omzetgroei tussen 8 en 12%, terwijl de brutomarge en de ebit-marge respectievelijk in de buurt van 47 en 25% zullen uitkomen. Die verwachtingen zijn gebaseerd op een EUR-USD-verhouding van 1,1. De nettowinst daalde in het eerste kwartaal naar 22,8 miljoen EUR of 0,57 EUR per aandeel, tegenover 27,1 miljoen EUR en 0,67 EUR per aandeel een jaar eerder. Melexis verwacht dit jaar een herstel van de Aziatische automarkt, met name in China en Japan. De Chinese automarkt groeide vorig jaar aan het traagste tempo in drie jaar (4,7%), maar voor dit jaar wordt een groei van 6% voorspelt. Het jaar werd alvast goed ingezet met een toename van 6,8% in het eerste kwartaal, tot 5,64 miljoen voertuigen. In de Verenigde Staten, de tweede automarkt, groeide de verkoop in maart met 3% en in Europa steeg het aantal registraties voor nieuwe voertuigen vorige maand met 5,7%. Melexis sloot het eerste kwartaal af met bijna 90 miljoen EUR aan liquiditeiten en een langetermijnschuld van 13,2 miljoen EUR. Eerder dit jaar werd beslist om het dividend te verhogen van 1 naar 1,9 EUR per aandeel (slotdividend van 0,6 EUR per aandeel). Het dividend levert aan de huidige koers een rendement van 4% bruto (bijna 3% netto) op.ConclusieBehoudens extreme schommelingen op het valutafront, zal de toename van de winst bij een min of meer stabiele EUR-USD dit jaar eerder bescheiden zijn. Tegen 18 keer de verwachte winst is Melexis niet goedkoop. Vandaar dat we het advies verlagen. Al zorgt het nettorendement van 3% voor de nodige ondersteuning.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2A